Her şey fanidir. Yok olmaya sönmeye mahkûmdur…. Bunu hiç unutmayınız. Tabii bu ayet-i kerime fevkalade kavranması zor. Dolayısıyla yorumu da zor bir ayet-i kerimedir…


Takip et: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
Spotify, Apple Poscast, Amazon Music, Google Podcast, Pocketcasts


diyor ki “Yalnız benim varlığım, benim ikram sahibi yanım ve benim kudretim bakidir. Geri kalan her şey fani bir son bulmaya mahkûmdur.” diyor. Tabii bunu söylediğiniz , “Peki, o ne olacak? Cennetteki sonsuzluk ne olacak?” Biz ebedî bir hayata inanıyoruz. Öldükten sonra dirilip ondan sonra da bir daha ölmeyeceğimize inanıyoruz ama diyor ki “Benim kudretimden ve keremimden başka her şey yok olmaya, sönmeye, solmaya mahkûmdur.” diyor.


Alıntı: https://www.youtube.com/watch?v=XUF3nUjRwcQ