lafının konuşulduğu yerdeki zevk insanın hem vücudunu hem beynini hem ruhunu hem kalbini sağlığa kavuşturur. Ne kadar sıkıntılı olursanız olunuz, bir yere gidin Allah lafı konuşuluyorsa sıkıntınızın dörtte üçünü, atar çıkarsınız. ( ve infak)


Nurbaki'yi Takip et


Var mı böyle bir başka toplantı yeri, sıkıntısını defedecek? “Ben sıkıntımı defedeceğim” diye git bakayım bara, eğlence yerine, gazinoya… Neyi defediyorsun? Defetme imkânın var mı? Çünkü Allah yine yüce kitabının ilk sahifesinde “Felaha ermek için iki tane iş yapabilirsiniz. Başka türlü felaha eremezsiniz.” diyor. Namaz ve infak.

Namazın ve infakın dışında “huzur, saadet, mutluluk” filan diye, böyle kitapta türkü söyler gibi yazılan lafların hiçbirisi namaz ve infakın dışında mümkün değildir!Rahman Suresi Yorumu Bölüm 15-3 bu akşam yayında!

Bütün insanlar namaz ve infakın dışında kireçlenmeye, kabuklaşmaya en sonunda mercan kayaları gibi yığılıp kalmaya mahkûmdur. Toplumların içerisine gidiniz, bakınız. Milletlerin içerisine gidiniz, bakınız. Koca bir millet adeta enjektörle içinin ruhu boşaltılmış böyle robot gibi yürür. Ne neşesi vardır ne gülmesi vardır ne amacı vardır ne zevki vardır ne gönlü vardır ne sevgisi vardır. Neden? ı ve namazı yok.

Kalkmış infak ve namazı! İnfak ve namazı kalktıktan sonra da onun başına gelecek her şey gelmiş.

Namaz kılmayanların hepsine hitap ediyorum; namaz kılanlara çok saygılı olsunlar. Çünkü hayatta aldıkları bütün rahatlık hayatta adımlarını attıkları zamanki bütün huzur o namaz kılanların yüzü suyu hürmetinedir. Ne neşesi vardır ne gülmesi vardır ne amacı vardır ne zevki vardır ne gönlü vardır ne sevgisi vardır. Neden? İnfakı ve namazı yok.

Namaz kılındığı yerde huzur vardır. Namaz kılındığı yerde saadet vardır. Ama kendine göredir, üç kuruş eksiktir. Yanında bir tarhana çorbası vardır da bilmem kadayıfı yoktur. Hiç vız gelir. Çünkü Allah huzuru o kadar güzel seçmiş. O kadar güzel dağıtmıştır ki, ne kadar depreşirse ne kadar yanlış düşünürsen düşün çok iyi bilirsin ki, o çorbayı huzurla içmenin zevki bin kat yiyecekten daha haildir [doludur].

Binaenaleyh Allah bu namaz kılan kardeşlerimizin sayısını çoğaltsın da bu cemiyet ayakta dursun.

İstiklal Marşımızda da yüce Akif öyle güzel fark etmiş ki “Bu ezanlar dinmedikçe bu millet ebedîdir.” demiş. Neden? Çünkü Allah bir millete değer verebilmesi için sevgilisi Muhammed'in sesini o memleketin ufuklarında hissetmedikçe o memlekete değer vermez!


Bu yazı Rahman Suresi Yorumundan alıntıdır.