Yeni kitap: "Resulullah'ı Nasıl Bilirsin?"

Kategori

Cami Vaazları

Dr. Haluk Nurbaki cami vaazları. 1980 – 1990 yılları arasında, Ankara Numune Hastanesi Cami’sindeki benzersiz İslam sohbetleri ve Kuran yorumları.

Cami Vaazları

Hz. Yusuf’un gömleği niye Kuran’da geçiyor? (24)

Tasavvufun en ince hikmetlerinden bir tanesidir. Kendi gönlünüzü, kendi Yusuf’unuzu kuyuya sarkıttığınız zaman her zaman kervancı geçmez! “Yusuf’un gömleği hayâ gömleğidir” dedik. Bunu da hiç unutmayınız! İnançsızlar kesinlikle hayâsız olur! Bunu hiç unutmayınız! Çünkü hayâ çok zarif bir şeydir. Tam…

Cami Vaazları

Mecnun ne demek? (19)

Bir defa âyet-i kerîmenin tarzı çok önemlidir. Dikkat ederseniz “Sizin Peygamberiniz mecnûn değildir.” demiyor. Sizin sahibiniz mecnûn değildir, diyor. Peki Mecnun ne demek?

Cami Vaazları

Yusuf evlatlık niyetiyle alındı ama… (23)

Bakınız hep Allah’ın hikmeti olduğu için her işi ona göre yansıtıyoruz. Peki, Yusuf sekiz yaşında eve alındı. Güzel yıkanıldı, ipek elbiseler giyildi. Evin içinde ceylan gibi dolaşıyor ve çocuğa mahsus işleri de getir – götür, belki Züleyha bir tarafa giderken…

Cami Vaazları

Cenabıhak’tan istemek ayrı bir sanattır! (22)

Bir müminin en güzel sanatı hayatta yaşarken yaptığı en iyi güzelliklerden birisi “müsteanı” iyi anlamaktır. Cenabıhak’a sığınarak, yalnız ondan istemeyi iyi bilmektir. Müteaddit defalar, Fatiha yorumlarında da söyledim. Cenabıhak’tan istenir her şey. Ondan sonra teşebbüs eder “esbabına tevessül” dediğimizi sebebine…

Close
error: Site içeriği telif hakları kapsamındadır!