Kur'ân, hadîs ve büyük İslâm velîlerinin açıklamaları kâinatın bir çok âlemlerden kurulu olduğunu bildirmektedir. Kitabımızın muhtelif yerlerinde ilmî olarak madde âleminin dışında âlemler olduğunu açıklamaya çalıştık.


Nurbaki'yi Takip et


Bilindiği gibi maddesel âlem; artı 3 buutlu mekândan kuruludur. Maddesel evrenin statik ve dinamik fazlarının arasında çıkmaza giren tartışmalar, adamlarının diğer evrenleri tanımamalarından kaynaklanmaktadır.

Şimdi alemler sistematiğini tanımlamaya çalışacağız.

Bütün âlemler bir kitabın sayfalarına benzer. Dünyamız ve maddesel evren sayfalardan biridir.9789753810470-insan-bilinmezi

Bu kitabın bazı sayfaları ise :

  1. Âlem-i Ceberût: Nizamlar ve kaderlerin aktığı zaman ötesi âlem.
  2. Âlem-i Melekût: Meleklerin var olduğu zaman ve mekân ötesi boyutlar âlemi.
  3. Âlem-i Lâhud: Yaratılış şifre ve esrarının var olduğu ilâhi bir âlem.
  4. Âlem-i Emr: Ruhların yaratıldığı ve Allah'ın muradının tecellî âlemi.
  5. Âlem-i Lâtifi: Elestte sergilenen ezelin, taze, yıpranmayan, daim var olan âlemi.
  6. Âlem-i Şuhud: Sonsuz boyutlarda Allah san'atının sergilendiği sonsuz yüzeyler âlemi.
  7. Âlem-i Ervah: Çeşitli ruhların zaman ve mekân ötesinde varlıklarını sürdürdükleri âlem.
  8. Âlem-i Ledün: Enfüslerde var olan, madde âlemini de içinden zar gibi saran derinlerdeki âlem, özellikle insana yansır.
  9. Âlem-i Gayb: Allah'ın gizliliklerinin esrarını taşır. Bilinen ve bilinmeyen her şeyin var olduğu âlem.

Bu âlemler kâinat kitabından bir kaç sayfadır. Her biri mâna yasaları ve nizamları içinde ilahi sanatın temsilcisidir. Meselâ, CennetCehennem lâhud âlemindedir. Maddesel âlemin yasaları ötesindedir.

Önemli bir mesele de, bu âlemlerin herhangi birine maddî varlıkların yansıyıp yansıyamayacağı meselesidir. Madde görünümleri bu âlemlerin niteliği dolayısıyla orada da zaman ötesi bir biçimde var olabilir.

İnsan, bu âlemlerin her sayfasında ve sonsuz yüzeylerde seyir edebilecek, var olabilecek nitelikte yaratılmıştır (Kur'an: Sûre-i Tîn).

İşte ruh, beden ötesi hayatında bu evren sayfaları içinde dolaşımdadır. Ancak bu sır ona kalbin iman sırrından yansır. Adem'e meleklerin secde sırrı da bu hikmetin bir sonucudur. Yalnız maddesel âleme inanarak ona takılıp kalan inkârcı, öz cevherine ihanet eden bir zavallıdır.


Bu paylaşım, Dr. haluk Nurbaki'nin İnsan Bilinmezi kitabından alıntıdır.