Herkes zannediyor ki bu dünyada çok güzel adamlar var. tünelinden geçip de asrısaadeti bir seyretseler, eski çağlardaki peygamberleri… Bugün poz atan erkekler bir daha sokağa çıkmaz!

Dr. 'nin Yusuf Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Yedi peçeyle gezen pek çok İslâm velisi vardı. Güzelliği dolayısıyla, gören çarpılıyor. Bir kadıncağız rastlar da çarpılır kalır diye, yedi peçeyle gezerdi. Hz. Hasan, , Hz. Abdülkadir Geylani… Bunlar yedi peçeyle gezmişlerdir. Pek nadir açarlardı peçelerini, vaaz verirken. Böyle güzellerdi.

'ta böyle güzeldi. Unutmayınız! Bu Cenabıhakk'ın verdiği güzellik. “Ben kim Yusufluk kim?” demeyiniz!.. diyor ki “Rüşte erdiği an verdim o güzelliği”. İnceliği anlıyor musunuz? Sen de manevi rüşte erdiğin an o güzelliği verir sana. Herkes… “Allah Allah! Yahu o bizim Haluk Bey değil miydi? Amma güzel adam olmuş…” filan.

İşte! O manevi güzelliğe geçtiğin zaman, Hz. Yusuf'un sırrı teşekkül eder. Allah, inşallah hepimize gönüllerimizde iman zevki, Muhammed sevdasını hiç eksiltmesin. Her geçen gün “Fahr-i Kâinat Efendimizden daha güzel, daha tatlı, insanı kurtaran tek merci, ondan başka yoktur” zevkini hepimize aşılasın. Allah aşkına hiç kimseye inanmayınız! Gelmiş geçmiş en yüce insan ve insanı bataktan çıkarıp madde ve dünyasını kurtaracak tek insan Fahr-i Kâinat Efendimizdir. Allah O'nun himmet sevgisini üzerimizde daim kılsın. Bize de O'na layık, haysiyetli insan olma kabiliyeti versin.


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=JNrNfhD2tuI