kendini tarif ederken yüce kitabında, bu tarifin ismini ihlâs koymakla bizi bir büyük mesaj veriyor. Diyor ki; “Beni anlamanız, dinlemeniz, bulmanız, görmeniz ne aklen, ne mantıken, ne ilmen mümkün değildir.” Ya neyle mümkündür? İhlâs ile mümkündür.

Dr. Haluk Nurbaki'nin İhlas Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Bunu anlatmak için bize surenin ismini ihlas koymuş. Bunu hiç unutmayın. Hâlbuki bir sure verilseydi de –hâşâ- “şuna bir isim bulun” deselerdi, insanın aklına ne gelirdi? “Samed suresi” yahut “ahad suresi” denmesi lazım gibi gelirdi. Öyle dememiş Allah: “ suresi” demiş, “içtenlik suresi”, “canı yürekten suresi” (Türkçesi)… Canı yürekten…
İçerik Başlıkları

 • Beni Anlamanız İhlâs İle Mümkündür
 • Kâfir Bilmeden Doğruyu Söyler
 • Allah Kendisinin Sıfatlarını Tanımlarken…
 • İman Etmek Şerefi ile Şereflenmişiz
 • Sen, -i Kübrasın; Alemse, Âlem-i Sübradır
 • Habibim! Sen Ne Rahim Bir Resulsün?
 • Allah insan kalbine fevkalade önemli bir esrar vermiş
 • Allah Demeyenin Ruhu Da Ölür
 • Kalplerinizi mühürledikten maksat
 • Ya iman etseydi ne olacaktı
 • Her devirin Ebu Leheb'i, Ebu Cehil'i, Velid Bin Mugire'si vardır
 • Gizli ve Derinde Olan Da Benim, Zahirde Olan Da Benim
 • Varlığın olacağı düşünülemez!
 • Buda haysiyetli bir adamdı
 • Muhtaçlık kapısı
 • Ümmetine bizzat ben okuyacağım
 • İnsanoğlu Allah'a müracaat etmez
 • Esbaba Tevessül
 • Senin Kendi Kitabından Haberin Yok!
 • Samadaniyet-i İlahiye
 • Sırrı: Allah Çarelerin Rabbıdır!
 • Taif'ten bir heyet gelir: Bir ümit ışığı yapmış gibi oldu
 • Taif'teki oyun neydi?
 • Bütün Ortadoğu yerle birdi
 • Ne zaman daralırsanız: “ya müstean, ya müstean…” diye zikret

Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=sg-FC5umvQ8