Cenâb-ı Hakk bu dünyada bulunan insanlara üç çeşit muamele yapıyor [Sûre-i Vâkı'a]. Berzah âlemi, tam bugünkü tanım ile, tünelidir.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Rahman Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et
Birincisi: Hayırlı insanlar. Bu hayırlı insanları kıyamete kadar bekletiyor. öldükten sonra berzah âlemine gider. Berzah âlemi, tam bugünkü tanım ile, zaman tünelidir. Bir öldü mü ilk hesabını Münkir-Nekir karşısında verir. Cenâb-ı Hakk berzah âlemine alır.

Berzah âlemi

Berzah âlemi, bizi zaman düzlemi içerisinde kıyametten bir saat öncesine götürür. Hangi devirde ölürse ölsün, bütün müminler “ehl-i meymene” dediğimiz hayırlı insanlar, kıyametten bir saat evvelinde [onların saati kurulmuş, kıyametten bir saat evvelinde, gittiler, bekliyorlar]. Onlar bize nazaran çok ilerideler. Biz daha nerede, kıyamete bir saat kala nerede! Ama bin sene evvel ölmüş adam, tâ o gün berzaha gitti. Gitti kıyametin bir saat evvelinde [zaman düzleminde] bekliyor ama henüz kıyamet olmadığı için adımını atıp da kıyamet düzlemine geçemiyor.

Başka bir adam cezasını hak etmiş, o da bin sene evvel ölmüş. O da henüz toprağın altında. Berzaha giremediği için o bin yıllık zamanı [öldüğü günden bugüne kadar geçen zamanı] zaten envaiçeşit azap ile geçiriyor. [Ateşi beklemek kadar zor bir şey yoktur! Allah hiçbirimize öyle bir gün nasip etmesin.] Onlar da ateşi bekliyor.

Üçüncü bir sınıf; onlar gözünü kapattığı an cenneti direkt almış. Cenâb-ı Hakk diyor ki: “Sen bana hesap göstermeyecek kadar haysiyetli davrandın. Helal olsun sana, cennetime gir, otur. Ne hesap var ne nizam var! Gir, otur buraya, ne istiyorsan emrinde, olan her şey emrinde…”

Bölümler:

00:00 / Cehennemin yaratılmamasının sebepleri var
01:02 / Berzah âlemi bugünkü tanımıyla: zaman tünelidir.
07:19 / Adalet nizamının mutlaka uygulayıcısı olun
09:14 / Allah, “Allah” diyen herkese lokma veriyor!
12:05 / Senden önce ne devirler geçirmiş bu dünya!
15:53 / Dünya “alçaltılmış yer” demektir
24:04 / İnsanoğlunun hakikati görmesi…
24:56 / “Allah” denmedikçe yeryüzünde yaşanmaz!


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=M4N26TmZvoE