Günlük olay dediğimiz sorunlar rahatsız ederse, [Zımnen]Elinizde iki çeşit cankurtaran var” diyor, . Birisi sabır, birisi hak!


Nurbaki'yi Takip et


Eğer kendi haklılık durumunuzu tesviye ederseniz, kendinizin de her olayda haksızlığı mutlaka meydana çıkar. Bir olay net olarak tamamen hak değildir! Kendinizi ne kadar haklı sayarsanız sayın, mutlaka haksız bir tarafınız vardır.

İşte! Bunu bulup çıkardığınız zaman ve gerçek hakkı bulduğunuz zaman, bir kere bütün perişanlığınıza sebep olan hiddetiniz, kırgınlığınız, şaşkınlığınız birinci derecede solar.Ama hadisat çok derinse ve sizin tahammülünüzü aşıyorsa, bu sefer diyor ki “Sabır can kurtaranıyla hareket edin”. Bu sefer sabır can kurtaranıyla hareket ederseniz “Perişanlıktan kurtulursunuz” diyor.

Bir sıkıntı geldiği zaman… O sıkıntının içinden çıkamıyorsanız, perişanlığa doğru gidiyorsanız, unutmayınız, mutlaka “Sure-i Asr'ı okuyacaksınız!” En az on bir defa… En az on bir defa!

Gayet basit. Kur'an'ın en kısa sürelerinden; 

  • Bismillahirrahmanirrahim
  • Vel asr. (1)
  • İnnel insane le fi husr. (2)
  • İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. (3) 

Bundan daha kolay iş yok! On bir defa bunu okuyacaksınız, o sıkıntının atlatılması için ama şuurlu olarak okuyacaksın! Ne okuduğunu bilmeyerek değil!

“Aman Ya Rabbi! Bütün insanlar çağlar boyunca perişandır.” Okuduğunuzu anlayacaksınız.

Perişandır… Ancak inananlar ve güzel hareket edenler bu perişanlıktan kurtulabilir. Bunun anahtarı da hak ve sabır tavsiyesidir. Bunu on bir defa okuyarak evvela kendi kendinize bir mesaj veriniz ki… Çağlar boyunca bu perişanlık meydana gelmiş, geçmiştir.


Dr. Haluk Nurbaki, Asr Suresi Yorumu