İbadetinizin bir tanesi ancak olmak ile mümkündür, öyleyse zengin olun. Artık hiç kimse yanlış anlamasın İslâmiyet'i. Gerek Selçuklular gerek 'nun ilk döneminde Türk Milleti şükrederek, gayret ederek, sa'y ederek (çalışarak/emek sarfederek) en zirvesine ulaşmış. Boşu boşuna İslâmiyet'e leke sürmeyin.

Dr. 'nin Rahman Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


zengin olmak için teşvik ediyor!

Şükretmek demek, hamdolsun demek; bir yerde kıvrılıp oturmak değil. Her söylüyorum, yine tekrar edeyim. Mademki İslâmiyet zekâtı farz kılmıştır; zekâtın farz olması zenginliği teşvik yasasıdır. Allah size “İbadetinizin bir tanesi ancak zengin olmak ile mümkündür, öyleyse zengin olun.” diyor.

İslâmiyet gayretin, çalışmanın dinidir.

9786258185072-RabbiniNasil-Bilirsin-002

Binaenaleyh İslâmiyet'e hiç kimse boşu boşuna yanlış leke sürmesin. İslâmiyet gayretin, çalışmanın dinidir. Kim yeryüzünde İslâmiyet'e tembel diyorsa dünyanın en adi adamıdır, çünkü çoğunlukla diğer dinlerde tatil bir buçuk, iki gündür (cumartesi, pazar). İslâmiyet'te ise tatil yarım gündür. Bu kadar açık gerçek varken böyle bir milletin, böyle bir dinin mensuplarına tembel, miskin diyenleri Allah perişan etsin!

Hamdolsun demek “ilacını almamak” demek değildir!

“Hamdolsun, hamd ü senalar olsun.” demek işte bir beyandır. Beyan çok güzel bir şeydir. Neden “Hamdolsun.” demektedir? Hamdolsun demek, beli ağrıdığı zaman kuşak sarmamak veyahut onun ilacını almamak demek değildir! O, o kadar haysiyetli bir insandır ki belinin ufak ağrısını düşündüğü zaman hiç yürüyemeyeni düşünmektedir.

İşte insanın beyan sırrında bu vardır. “Yalnız ben değilim yeryüzünde.” diyecek; filan kardeşim hiç yürüyemiyor, filan yürüyor ama onun da şöyle bir derdi var, binaenaleyh ben nasıl belimin ağrısını şikâyet yaparım diyecek. İşte bu, insanın güzel yorum yaparak kazandığı bir beyan sırrıdır.


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=QyPEEc2Rlt0