Bir müminin en güzel sanatı hayatta yaşarken yaptığı en iyi güzelliklerden birisi “ı” iyi anlamaktır. Cenabıhak'a sığınarak, yalnız ondan istemeyi iyi bilmektir. Müteaddit defalar, Fatiha yorumlarında da söyledim. Cenabıhak'tan istenir her şey.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Yusuf Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Ondan sonra teşebbüs eder “esbabına tevessül” dediğimizi sebebine başvurmaya vurur. Olmadı mıydı da kendi bilir der. Sebep olması lazım gelen insanlar işini yaptığı zaman da kendi bilir der. Kavgası yoktur. Gürültüsü yoktur. Eğer insanoğlu (özellikle mümin diye geçinen bizler) şu memleketimiz içerisinde müstean sırrını anlasak kavga biter.
Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=60OBpfUMnI0