Bir müminin en güzel sanatı hayatta yaşarken yaptığı en iyi güzelliklerden birisi “ı” iyi anlamaktır. Cenabıhak'a sığınarak, yalnız ondan istemeyi iyi bilmektir. Müteaddit defalar, Fatiha yorumlarında da söyledim. Cenabıhak'tan istenir her şey.

Dr. 'nin Yusuf Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Takip et: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
Spotify, Apple Poscast, Amazon Music, Google Podcast, Pocketcasts


Ondan sonra teşebbüs eder “esbabına tevessül” dediğimizi sebebine başvurmaya vurur. Olmadı mıydı da kendi bilir der. Sebep olması lazım gelen insanlar işini yaptığı da kendi bilir der. Kavgası yoktur. Gürültüsü yoktur. Eğer insanoğlu (özellikle diye geçinen bizler) şu memleketimiz içerisinde sırrını anlasak kavga biter.


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=60OBpfUMnI0