Âlem-i İslâm'ın bugünkü manzarasındaki birtakım tezatlara bakıp “Bu mu İslâm?” demek ile bir hastanede hastaya iyi bakılmazsa, beş tane doktor yanlış tedavi ederse tıp bilimini inkâr aynı şeydir.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Kevser Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et
Binaenaleyh, eğer bir yerde İslâm'ım diye iddia varsa ve o da hakikaten İslâmiyet'e benzemiyorsa İslâmiyet'i nasıl itham edersiniz? İslâm dinini nasıl yanlış görürsünüz? Eğer böyle bir mantık olsaydı herkesin iyi muamele etmeyen bir doktora gittiği zaman tıbbı inkâr etmesi lazımdı.

Resûlullah'ı nasıl bilirsin? - Kur'an Hakikatleri 2

Ben filan hocaya gittim de

İslâmiyet'in özü, güzelliği ve Kur'ân'ın incelikleri bilim ile kıyaslandığı zaman ortaya koyduğu büyük olaylar ortadayken, sen “Ben filan hocaya gittim de bana dedi ki: İş yerinde kadın çalışıyor, sen cehennemliksin. Ben de İslâmiyet'ten vazgeçtim.” dersen, her şey ortadayken, bütün bilgiler varken sen nasıl İslâmiyet'in bir aklı ermeyen tarafından verilmiş bir hükmüyle dinden fırtıyorsun (kaçıp gidiyorsun)?

Dinden çıkaran…

Ben çok gördüm böyle, “Ben Müslüman olacaktım ama bir gün camiye gittim, hoca dedi ki cehennemliksin. Ben de dinden çıktım.” Vah vah maşallah, ayakkabı almak için dokuz dükkân gezer, Allah'a gitmek için bir hocanın kapısına bir daha gitmiyor, bir daha git, belki cennete gönderir. Onun için fe-eyne teżhebûn” emriyle ebterleşirsiniz, diyor Cenâb-ı Hakk.

Eğer siz benim Habîbimin söylediği güzellikleri, ilmi, ahlâkı alıp, benimseyip onun yanında onun Kevser sırrından nefeslenmezseniz sonunda ebter olursunuz!


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=LkQeJ-puDEk