“Lem yelid ve lem yüled” “doğurmamış ve doğrulmamıştır!” Şimdi bunu kelime olarak alınca ‘doğmak' kelimesiyle beraber alıyoruz. Halbuki buradaki tevellüd etme kelimesinde, ‘veled' kelimesinden aldığımız takdirde (ki asıl kelimenin aslı odur) doğrudan doğruya bizim bildiğimiz… Buradaki doğuruculuk, çocuk doğurmanın çok ötesinde bir doğuruculuk.

Dr. Haluk Nurbaki'nin İhlas Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Çünkü Arapça'da hidrojene ‘muallidulma' derler. Su doğurucu, su yapıcı bir nevi ‘generatris' dediğimiz Latince'deki kelimenin karşılığıdır. Yani ondan bir şey çıkmamış, o bir şeyden çıkmamış diye düşünmek lazımdır.Yalnız çocuk doğurma olayı değildir ama bu kelimenin kavramı içerisinde bayağı bildiğimiz doğurma olayı da vardır ama doğrudan doğruya ‘velid' dediğimiz zaman… ‘lem yelid' dediğimiz zaman doğrudan doruya bunun bir jenerasyon olayı bir şeyi meydana getirme olayı olduğunu bilmek lazımdır. Binaenaleyh,

 1. Cenab-ı Hak bir şeyden meydana gelmiş değildir, madde bir.
 2. İki, bir şeyi meydana getirmiş değildir.

İçerik Başlıkları

 • Doğurmamış Ve Doğurulmamıştır
 • Kendi Enerjisinden Harcayarak Yaratmış Değildir
 • Sermayesiz Yaratma
 • Hristiyanlıkta: İsa'nın babası 'tır
 • Sûre-i İhlâs ne diyor: nefy ettiği de sıfatıdır
 • Ruhumdan Nefy Ettim Hususiyeti
 • Gönlün sağlıklı olması lazım
 • Diriliğin asıl mânâsı
 • Ruhumuzun Öteki Ruhlardan Farkı Ne, Dersen?
 • Hz. İsa'nın Babasız Olması Hali
 • Hiç bir şeye lüzum yoktur
 • -u İlâhi dahi: Sıfat-ı İlâhi'dir
 • Sen dünyanın farkında değilsin, mümin ölmez!
 • Bundan ibarettir bir mümin için hayal
 • Papazlara çok iyi anlattım
 • Allah, hiç kimsenin babası değildir!
 • İhlâs Ne Demek?
 • Babası değil de mecazen… yanlış!
 • Kendi varlığından bir şey harcamamak
 • Ne kadar yalınayak filozof, baldırı çıplak âlim varsa…
 • Canıyürekten iman ettiğin zaman
 • Zıddım olursa anlamaya çalışıyorsun
 • İlâhi Bahşiş
 • Allah Sûre-i İhlâs'da Vaad Ediyor

Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=9jVVs8fZMRk