Bir grubun içerisinde, bir bir takım yol göstericilik yapıyorsa “cebinden para harcayacak” bunu unutmayınız! Tabii benim kanaatime göre böyle İslami liderlik olmaz, o ayrı bir mesele… Cebinden harcıyorsa yol göstermeye layıktır. O harcayacak! “Para topluyorsa” silin atın! Kim olursa olsun. İsterse minareden minareye havada uçsun, inanmayın!


Nurbaki'yi Takip et


ın temelinde yok çünkü. Sure-i Yasin'in yorumunda da söyledim. Sure-i Yasin, ikinci sayfa… Habibin Neccar (ismen bahsetmez Kur'an biliyorsunuz, er kişi diye bahseder) Roma vahşetinin önüne çıktı. Hz. İsa'nın Havvariyunların linç edecekleri sırada önlerine geçti!

Bu, “Kur'an'ın bizlere de verdiği bir şifredir”.

Dedi ki: “Dinleyin bir dakika! Bu adamlar sizden maddi – manevi bir menfaat talep ettiler mi?” Etmediler! “O halde, doğru söylüyorlar.”Bir kimse ki eğer çevresinden maddi manevi bir şey talep ediyorsa şimdilik iman kadrosundan alın münafık yerine koyun.


Kaynak: Dr. Haluk Nurbaki, Yorumu, Cami Vaazları.