Her bir elma çekirdeğine, koskoca kimya fabrikalarının 10 mikrona küçültülen şifreleri yerleştirilmiştir. Elmanın terkibindeki maddeleri eksiksiz yapabilmek için gerekli olan bu fabrikalar, Cenabıhak'tan “Ağaç ol” emrini alır almaz büyük bir şevk ile çalışmaya başlar ve aradan kısa bir zaman geçtikten sonra altındaki toprağı delip, üstündeki toprağı yararak bir filiz halinde hava âleminde boy gösterir.


Nurbaki'yi Takip et


Bu faaliyet, İlâhî bir şevk ve İlâhî bir zikre katılma sevdasıdır. Çekirdek bu sevdaya düşmeseydi, yüce kitabımızın “Onda sizin bilmediğiniz kudretler var” diye tanımladığı demiri terkibine alır mıydı? Kemik iliği ve kanın temel maddesi olan “2 değerli demiri” korumak için “özel elma asidi” hazırlar mıydı? Ve bu terkibin hassas mideleri rahatsız etmemesi için yine terkibine karbonat iyonları ekler miydi?

Biyolojik ın anahtarı olan vitaminlerin ilme yansımalarında, elma başrolü oynamıştır.Elmanın terkibinde var olan harika iksirlerin en önemlilerini şöyle sıralamak mümkündür:

  • a- Özel meyve şekeri ile doğrudan doğruya hücrelerini korur.
  • b- İçindeki meyve asitleri bir yandan 2 değerli demiri” ve “C vitaminini” bozulmaktan korurken, diğer yandan karaciğerdeki kimyevî faaliyetlerde yapı taşı rolü oynar.
  • c- “2 değerli demir” iyonları doğrudan doğruya kanın (Hemoglobin) temel maddeleridir. Oysa ki hastalara ilaç şeklinde verilen demir “3 değerli” olduğundan fevkalade zayıftır. Bağırsakları tahrip etmekten öteye geçmez.
Elmadaki sır

Elmanın, kökleri vasıtasıyla topraktan aldığı demir iyonunu indirgeyerek 2 değerli demir haline getirmesi, başlı başına bir mucizedir. Zira böyle bir faaliyetin elmaya uzaktan yakından bir faydası yoktur. Üstelik 3 değerli demiri iki değerli demir haline indirgemek, fevkalade zor bir kimyevi işlemdir. 

Sırf bu olay, ateist ve evrimcileri yeryüzünden silmeye yeterlidir. Ateistler ve evrimciler, elmanın kendisine hiç gerekmeyen ama insanlar için zaruri olan bu demir indirgeme işlemini neden yaptığını açıklamadıkları sürece, en azından elma yememelidir.

İnsanın günlük demir ihtiyacı

Üstelik bir elmada bulunan 2 değerli demir, milimi milimine bir insanın günlük demir ihtiyacı kadardır. Elmadaki bu sırrı bildiği halde onun yaratıcısını kabul etmeyenlerin aklı ve zekâsı sıfırdır.

  • d- Elmada, suda eriyen vitaminlerin tamamı mevcuttur. Ancak yüksek miktarda C vitamini ve meyve asiti, elmayı adeta sembolize eder. Yine harika bir eseri olarak bir elmanın taşıdığı C vitamini, bir insanın günlük C vitamini ihtiyacına denktir.
  • e- Elma, terkibinde taşıdığı bikarbonat iyonları sayesinde sindirimi kolaylaştıran tek meyvedir.

Biraz olsun düşünenler, elmadaki kudret mucizelerini fark edeceklerdir. Ateistler varsın kulaklarını tıkamaya devam etsinler.

Elmadaki sır

Bizler her bir elmayı tefekkür ederek yerken, onlar da herhalde armudun iyisini yiyeceklerdir.


Kaynak: Dr. Haluk Nurbaki, İmanla gelen İlim, Damla Yayınevi