Biyolojide 'nin hiçbir bilimsel değeri olmadığı halde, “Maymundan geldik.” diyen, birtakım aklı ermeyen adamlar ortaya çıktı. Kesinlikle ilim ile alâkası olmayan bir yorum yaptılar. Yorum başka, ilim başka!

Dr. Haluk Nurbaki'nin Rahman Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et
İnsan, atasını niye inkâr etsin?

'in Veda Haccı'nda çok önemli bir emri var. teorisi tartışmaları olana kadar âlem-i İslâm bu emri anlayamamıştır. “Atasını kim inkâr ederse ondan daha hain kimse olamaz.” diye emri var Efendimiz'in. “, atasını niye inkâr etsin?” diyordu herkes, zannediyordu ki babasına isyan edeni söylüyor. Hayır!

Kendisini maymunzade sayanlar

9786258185072-RabbiniNasil-Bilirsin-001

Atamız Hz. Âdem'dir. O'nu inkâr edenler, kendisini maymunzade sayanlar… Bunlardan daha haysiyetsiz kimse olamaz. ne diyor, bu şaşkınlar ne diyor? Allah diyor ki: “Ey insanoğlu ben seni kendime muhatap saydım, adam yerine koydum; halaḳa'l-insân ‛allemehu'l-beyân.” “Beni anlat bakalım kulum, dedim sana. Böyle bir şeref verdim.” diyor. Bu akılsız gidiyor, kendisine maymundan, köpekten soy arıyor.

Beyan sırrı içerisinde

İşte Kur'ân'ın getirdiği sistem içerisinde insanın diğer mahlûkattan tümüyle farkı, kesinlikle beyan sırrına sahip olmasıdır.

Beyan sırrı içerisinde -mutlaka unutmayınız- bizim kendi ilim motifimiz içerisinde, ilmin derinliği içerisinde kendisine beyanımızın zorluğu, güçlüğü aşikârken bizim yapabileceğimiz beyan vazifesinde en önemli hadise nedir? !

Namazı, bu beyan sırrı içerisinde olduğu için, çok iyi biliniz ki namaz insanı insanlaştırmak için konmuş bir ibadettir.


Video bölümleri

 • 0:00 – Beyan sırrı kazanmak.
 • 3:46 – Kalbimizdeki “”hamd mührü””… Evvela hamd edin!
 • 5:50 – İnsanın hüviyeti beyandır!
 • 6:38 – Birinci beyan sırrı: “”hamd etmek””
 • 9:09 – İkinci beyan sırrı: “”tesbih”” etmek
 • 12:24 – Namazın kazası yoktur!
 • 13:59 – Üçüncü beyan sırrı: “”namaz””
 • 14:23 – öğrenmek böyle olur.
 • 17:11 – Allah beyan sırrı verdiği için değişik bir vazife bekliyor.
 • 20:22 – Her namaz karşılıklı bir konuşmadır
 • 21:09 – Dördüncü beyan sırrı: İlm-i ilahi

Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=AyIcNCYKd2Y