Gönülde olan insanın vesvesesi olmaz, bunu hiç unutmayın. Gönlünüzde ne kadar vesvese birikiyorsa imanınız o kadar zayıfladı, bereketiniz yok demektir. Gönül bomboş olacak ki nimeti girsin. Eğer siz gönlünüzü çerle çöple, pislikle doldurursanız hiçbir şey girmez.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Kevser Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et
Bunu şöyle benzetebiliriz; gökten devamlı altın yağdığını düşünün. Bunu mânevî âlemde alın, maddî âlemde alın. Herkesin eline de bir torba vermiş Cenâb-ı Hakk, gönül torbası. Herkes gidiyor toplamaya.

Bütün insanlar akılsızlık edip o torbalarını kâğıt ile, çerçöple, süpürge sapıyla, odunla doldurmuş, böyle dolaşıyor. Onun rahmetten torbasına düşeceği altın miktarı iki üç tanedir. Ötekisi boş torbayla giderse ağzına kadar altın doldurur.

Ne kadar vesvese taşıyorsanız

Resûlullah'ı nasıl bilirsin? - Kur'an Hakikatleri 2

Onun için “Gönlünüze vesvese koymayınız.” diyor bütün büyükler. Ne kadar vesvese taşıyorsanız ilâhî nimetten, ilâhî bereketten kısmetiniz o kadar azalacaktır. Bereket ve ilâhî nimetin bir başka perde arkası da 'in Kevser sırrından verilen nimettir ki cennette temsili bir ırmağa benzetilmiştir.

Aslında o ırmak bizim bildiğimiz gibi çay, dere meselesi değildir. Bir mânevî huzur menbaıdır. O menbaının etrafına gelebilecek olan , cennetin güzelliğini daha iyi görecek, cennette bulunmanın zevkini ve keyfini daha iyi çıkaracaktır. Onun için onu Kevser ırmağı diye tarif etmişler.

Efendimiz’e saygı, sevgi taşıyabilenler

Demek ki cennetin Kevser'in sırrında bir bölgesi var, o bölgesine yalnız Efendimiz'e yakîn olanlar, Efendimiz'e saygı, taşıyabilenler gelebiliyor. Efendimiz'e saygısı, sevgisi ne kadar çoksa bu bölgeye o kadar yakîn olabiliyor, aksi takdirde o bölgeden uzak kalıyor. O bölgeden uzak kalırsa ve kendisi de cennete girecek kadar ehliyet göstermişse belli ölçüde gördüğü ile yetinecek, verilen üzümü yiyecek, verilen nimet-i ilâhîleri kullanacak demektir.

Ama haz almak, zevk almak, gönlünün içini böyle zevkten eritecek sır Kevser bölgesindedir. O Kevser bölgesi Efendimiz'e yakînlik nispetinde has bir bahçedir, has bir nehirdir.


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=wriNz4vtD_0