Mânâ ilimlerinde derler ki; en kabiliyetsiz insan (manaya ve imana yatkınlık açısından), hiçbir eğitimle düzeltilemeyecek kadar muhteris, vahşi insan; ancak infakla ıslah olur. Eğer bir türlü yenemediğiniz kötü bir yanınız, kötü bir alışkanlığınız varsa, infaka sıkı sarılın; o sizi düze çıkarır.


Nurbaki'yi Takip et


Yine mana ilimlerinde derler ki; maddi veya manevi bir çıkmaz içindeyseniz, infaka sıkı sarılın, o sizi tüm çıkmazlardan tereyağından kıl çeker gibi çıkartır.

9789753811705-Bakara-Suresi-Yorumu

Acaba infaktaki bu sonsuz hidayet avantajımızın sebebi nedir?etmek demek; karşıdaki insanın kapısını çalmak demektir. İnfak, hangi şekilde olursa olsun; bu kapı, sonsuz evrenlere açılan İlahi bir hikmet kapısıdır.

Kimlerin gönül kapısı açık olur?

Bunu çok iyi bilmek lazım. Çünkü hidayet, bu kapının açık olması halinde sonsuzlaşıverir.

  • a — Yetimler, garipler, çocuklar,
  • b — Dertliler, zulme uğramışlar, hastalar,
  • c — Gönül erleri, meczup dervişler,
  • d — Ve de ('ın çok özel kulları).

İşte mana ilimlerinde infaka verilen olağanüstü önem, özellikle bu kimselere yapılan, ya da rastlayan infak sırrını dile getirmektedir.

İnfak içerisinde zekâtın hidayet açısından ayrı bir hikmeti vardır. Zekât tam kaidelerine göre verilirse, Allah hem zekâtı verene ve hem de zekâtı alana özel bir hidayet lütfu vermektedir. Hatta fakir olup da iyi ahlâk sahibi olmayanlar için «Ah, bir zekât rastlasa da ıslah olsa…» denir.

İslâm cemiyet yapısında böylesine üstün incelik taşıyan zekât ibadetinin asırlar boyu ihmal görmesiyle İslâm dünyasının perişan hâli arasında ilgi kurmamak mümkün değildir!

Îta'ya ait manevi hikmetler de hidayet açısından bambaşkadır. Bir îta ile infak edilen kişiler ve nesiller, uzun yıllar îta edenin duacısı olur ki; vakıf zihniyeti bu anlayıştan doğmuştur. Öldükten sonra, hidayet, dolayısıyla rahmet ve felâhın devamı böylesine îta'lar aracılığı ile ebedileşmiş olur.

Müminin ölmezliğindeki bir sır da infâk ve îta'sının onu mahşere kadar hidayet şeklinde izlemesidir.

Şimdi de hidayet sırrının anahtar bir hikmetini öğreneceğiz.

Çünkü hidayetin; gerçeğe erişme, güzel ve doğruyu bulma olduğunu biliyoruz. Fakat bunun nasıl gelişeceğini, bizde nasıl bir hadise yaratacağını tahmin edemiyoruz.

Halbuki biz gaybe imanla yola çıktık. ve infakla hidayet yoluna girdik. Şimdi ne olacak? En zarif incelik burada gizlidir. Zira gaybe imandan sonra bizim fark edemediğimiz bir ince hikmet bizi imanda, gaybden, yakîn olmaya götürecektir. Çünkü gaybde, O'nu bulup, O'na erişmede en önemli nokta; yakîn olmaktır. Aksine gayb'den uzak kalırsak, o hal tam bir körlüktür (Bakara, 6-7).
Alıntı: Bakara Suresi Yorumu