İçinizden bir his geldiği de Hz. Abdulkadir Geylani de talebelerinin… “Şeyhim, biz içimizden gelen duygunun nefse mi gönlümüze kalbimize mi ait olduğunu nasıl bileceğiz?” diye sorduğunda…

Dr. 'nin Yusuf Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Takip et: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
Spotify, Apple Poscast, Amazon Music, Google Podcast, Pocketcasts


Çünkü insanın içine bazen bir duygu gelir. Acaba bu nefsten mi geliyor? Yoksa gönülden mi geliyor? “Gönülden geliyorsa yapalım. Nefisten geliyorsa kaçalım. Esas kaidesine göre bunu nasıl ayırt ederiz?” diye sorduklarında… Hem Muhyiddin Arabî Hazretlerileri hem Abdulkadir Geylanî Hazretleri vaazlarında buyuruyorlar ki; “Eğer bir istek nefsten gelmişse içinize dönüp sorun tekrar tekrar.” Bu yapılması lazım gelen işi… Ne istiyorsan, içine. Üç defayı bile zor söyler! Ondan sonra vazgeçer . Gönülden geliyorsa binlerce defa tekrar eder”. Siz de unutmayın bunu!..


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=FugbxSHDiwQ