İhtiyaç kula ait, yaratılana ait bir hadisedir. Peki, hiçbir şeye muhtaç değil; zıttı yok benzeri yok… Nasıl kavrayacağız?

Dr. Haluk Nurbaki'nin İhlas Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Evvela mealen çevirdiğimiz zaman; De ki: ahad'dir, O Samed'dir, doğurmadı ve doğurulmadı, O'nun zıddı ve benzeri yoktur. Hiçbir şey O'na zıt ve benzer olamaz… Bu bir tanımdır.İhlâs; içten, özden, samimiyet ve dürüstlük de demektir.

Allah tanımının böyle net olduğu bir surenin isminin mutlaka bir başka olması lazım gelirdi, normal olarak. Mesela: Hüve Suresi gibi veyahut Samed Suresi Allah'ın Samed vasfını… Esma nasıl er-rahman, “Rahman suresi” denmişse; Sure-i İhlâs'a da “Samed Suresi” denirdi. Hâlbuki öyle söylemiyor. Surenin dış bakışta hiç alakası olmayan bir ismi var: ihlas. da “içten, özden, dosdoğru, canı yürekten” demektir.

Bence, “İhlasın ‘Türkçeye en yakın tanımı canı yürekten” olduğuna göre” bu ne demek?, diyoruz… Arkasından, Cenabıhak'ın tanımı geliyor!.. “Evvela bu noktayı aşmanız lazım. Bu noktayı aşmazsak Allah'ı anlamak, İslâmiyet'in Allah'a getirdiği tanımı bilmek mümkün değil.”


İçerik Başlıkları

 • ALLAH NASIL TANIMLANIR?
 • NEDEN “İHLÂS” DENMİŞ?
 • Kur'an Dışında Allah Tanımı Net Olarak Getirilememiştir
 • Bilinmeyen Gerçeğin Tanımı
 • ALLAH KAVRAMINDA İKİ UNSUR ÇIKAR KARŞIMIZA
 • Cenab-ı Hakk'ı Hep “Zahirden” Tanırız
 • Allah Birdir Demekle Kurtulamazsınız
 • Cenab-ı Hakk'ın Sıfatları Zatıyla İlgili Mi?
 • Beni Kavrayamazsınız; İdrak Edemezsiniz…
 • Allah'ın Varlığında İhtiyaç Yoktur
 • Nasıl Kavrayacağız?
 • Cenab-ı Hakk'ın Sure-i İhlâs'ta Bize Bakışı
 • Zatında İki Önemli Özellik
 • Cennetin Değişmez Varlıkları
 • ALLAH'I BİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL!

Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=gBWSYPYVV-w