Kur'an'ın her kelimesi inceliklerle dolu olduğu için; iki denizin birleşmek üzere salıverilmesi şeklinde okuduğumuz ayet-i kerime, aslında iki suyun birleşmek üzere salıverilmesi şeklinde de mana vermektedir.


Nurbaki'yi Takip et


Böyle salıverilme insan vücudunu da vardır. vücudunda vardır. Fevkalade önemlidir. Hekim arkadaşlarımız bilirler. İnsanın aldığı besinleri, karaciğere ileten damar vena porta dediğimiz bir damardır.

Hususi surette bağırsaklardan emilen besin vena porta vasıtasıyla ki, kanı toplar, bütün gıdayı getirir, karaciğere döker. Aynı zamanda bu damar kirli kan damarıyla beraber girer karaciğere girer. İki kan birbirine karışmaz!Karaciğerin kirlenmiş kanıyla bağırsaklardan gelen vena portanın getirdiği temiz gıda, aynı damarda birleşirler. Aynı damarın içinden geçerler. Biri damarın sağından geçer, biri solundan geçer. Eğer aksilikle bunlar birleşse, karaciğerin aldığımız besinleri kirli kandan ayıklamak için günlerce uğraşması lazım…

Bir kısım biyoloji kitapları benim çok inceden yaptığım tetkiklerde… Onların arasında bilmem izotonite (younluk) farkı vardır… Bilmem protein yağ farkı vardır… Tutmaz! Böyle şey olur mu?

Haydi! İki damarı (kırmızı kan damarıyla, toplar damarınla atar damarını) birleştir bakalım! (Bazen enjeksiyon sıvılarında hataen birleşir) Birleştir bakalım ne oluyor?

ona da “işaret” buyuruyor: “Sizin vücudunuzda dahi iki çeşit kanı aynı damar içinden geçiririm, birbirlerini bağy eylemezler” diyor. Ayeti kerimede fevkalade önemli olarak seçtiği kelime “Birbirlerini bozmazlar, birbirlerini dağıtmazlar, birbirlerinin kişiliklerini ortadan kaldırmazlar, Birbirlerinin kişiliklerini ortadan kaldırmazlar” diyor.

Yani karaciğerin vena kanı yerinde kalır vena portadan gelen o gıdalı kan, o da yerinde aynı damardan geçer. “Hikmeti ilahi böyle geçireceğim” diyor.

“Ben Allah'ım, istediğimi istediğim tarzda yaparım” diyor. İstese oraya bir damar bulamaz mıydı? Namütenahi damarın içerisinde hayır, bulurdu ama bize gösteriyor. Diyor ki “Siz böyle hayret içerisinde bakarken, Ben aynı damar içerisinden hem kirli kanı hem de karaciğeri besleyecek besinleri getirir, dökerim siz de şaşırırsınız.”

Herkes yerine gider. Kimse kimseyi bağy eylemez, diyor!


Alıntı: Suresi Yorumu, B15/2: https://www.youtube.com/watch?v=UHN8v0hZTxY