Yüce kitabımız da önemle üzerine basa basa insanların inançlı ve inançsız olanlarını ayırırken bunu açısından değerlendirir.

Sevgisi olmak, 'a yakin olmak, duygulu olmak yanıyla müspet bir insanı temsil eden kalbi ve taşlaşmış mühürlenmiş bir kalple de insanlık değerlerinin tümünü yitirmiş bir insanı tarif eder.

Onun içindir ki, sözlerinizin başında söylediğiniz “çok önemli bir cümleye” katılmamak mümkün değil!

, fevkalade zarif ve ince bir dindir.

Çünkü asıl vakarrı İslamiyet‘in, inancın oturduğu yer kalptir. Yani gönüldür. Eğer biz gönlü anlayamamışsak ne İslamiyet'i ne dini dolayısıyla ne de yüce yaratanı anlamamız mümkün değildir.
Kaynak: Gönül nedir?