Bereket Sırrı; Fahri Kâinat tarafından bütün ı boyunca yaşanmış. Biliyorsunuz, Efendimiz mucize göstermemekte özen göstermiş ve göstermemek için ne lazım ise yapmış ama buna rağmen bir tek değişmez ve bir nevi elinde olmayan, ihtiyarında olmayan mucizesi Bereket Sırrıydı, Efendimizin.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Kevser Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Veliyullah bereketi nasıl tarif ediyorlar? “Matematiğin dışıdır” diyorlar. Matematiğin dışı… Hesabın dışıdır. Hesabını ölçersin, biçersin. “Şu kadar işi şu kadar zamana şu şekilde yapılır” dersen bu matematik dünyanın matematik kanunlarıdır. Kanunu'dur. O da dışardan bir kanun değildir. Matematik de Allah kanunudur. Ama, Efendimize gelince [zımnen] demiş ki Allah “Sen Matematiğe tabi değilsin” demiş. “Sana Bereket Sırrını verdim.”Allah kendisine hasret kaldığı için kendi güzelliğini seyretmek, kendi bilinmezliğini seyretmek istediği için sevgidir. Demek ki Cenabıhak evvela Sure-i Rahman'da bildirdiği şekilde rahman sıfatını yaratınca bir an için kudreti, rahman kelimesindeki (sevgiyi paranteze alalım biraz sonra açıklamak üzere)…

Demek ki Allah evvela sevgiyi yaratmış!.. Efendim “sevgiyi yaratmış” deyince biz mektubu zannediyoruz. Hayır! Kâinat baştan sona kadar üzerinde kuruludur! Güneş etrafında, uyduların hepsi büyük bir aşk ile sevgi ile dönerler. Atom çekirdeği etrafındaki elektronlar büyük bir aşk ile sevgiyle dönerler. Bu sevgilerini kaybettikleri yok olurlar.


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=iTroyjCavQk