Haccın genel özellikleri yanında en önemli özelliği 'dır biliyorsunuz. SUre-i Kevser'de Efendimize farz bizlere kinaye olarak vacip olan bir ibadet şekli. Kurban'ının ile birlikte mütalaası bir ayrı özellik taşır. Onun için evvela hac konusunda söylediklerimizi kısaca özetleyeyim.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Kevser Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et
Niçin kurban emredilmiştir? Ve Efendimize emredilen Kurban'ın özelliği nedir? Bunu söylemeye çalışacağım. 'e intikal edecek varlıklar içerisinde çok kesin yeri olan koyundur ve kurban edilen her koyun cennete intikal eder. Cennetin ebedilik sırrı içerisinde diğer güzelliklerini süsleyen bir manzara teşkil eder.

Kadroya ilhak edilen kurban

Çünkü cennet bir nevi Levh-i Mahfuz'a mevcut varlıkların gerçek kopyalarını taşıyan asıl âlemdir. Dünya ise Misal Alemi'dir. Ondan bazı örnekler Dünya'ya aks ettirilmiştir. Çiçek gibi meyve gibi… Ama bunlar asıl Levh-i mahfuzda kayıtlı olan ilahi kadronun, yaratılmış mahlukatın (her verdiğimiz misal de mahsur yoktur) bir nevi siyah – beyaz kopyası gibidir.

Yani asılları cennettedir. Bu cennette oluşa, Cenabıhak ayrı bir hikmet halk ederek yeryüzünde kurban olarak kesilen koyunları da kadroya ilhak etmiş. Tabi, o kadroya ilhak edebilmek için, insanları nasıl bir ayrı motiften geçiyorsa cennete girdiğimiz zaman bedenlerimizle ve nefslerimizle gireceğiz. Ancak, ayrı bir motiften geçeceğiz çünkü dünyadaki insan bedeni “ölümlü” yani sonludur. Cennetteki insan bedeni ise ölümsüzdür.

Cennette ölümsüzlük

Yani eskime, sona erme, lisanında “fenâ” dediğimiz “sona erme” niteliğinde değildir, cennete intikal eden bedenler.

Bu konuda, nasıl bu beden yeryüzünde fenadır da (yani sonludur ölüme mahkumdur) … Neden, cennette “ölüme mahkûm değildir” hikmetini büyük İslam Âlimleri –  gerçek mana âlimleri, uydurmadan kitap yazdım diyen âlimler [!] değil – çeşitli yorumlar getirmişlerdir.

Hz. Mevlâna ve Muhiddin Arabi Hazretlerinin yorumlarına göre; insanların ölümsüzlüğü iki yönlü meydana gelecektir.

  • Bir tanesi, derilerinden… Özel bir deri ile dirileceğiz. Kıyamet günü bu deri bildiğiniz derinin dışında fakat dışardan baktığınız zaman kolayca fark edilmeyecek bir özelliği taşıyacak.
  • Diğeri, biyolojik özellik. Biyolojik özellik demek, hücrelerin yaşaması için kullandığı maddeler hücreyi bir taraftan da ölüme götürür. Yani, insan vücudundaki hücreler belli bir işlemle yeryüzünde yaşar, o işlem olmazsa yaşayamaz ama aynı işlem onu ölüme de götürür ki… İhtiyarlığın, ölümün bilindiği gibi sebebi hücrelerde yaşamak için kullandığımız maddelerin yaptığı bazı tahribattır.

***


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=zhJv_4xckpY