Mümin katiyen aldanmaz! Mümin karşısındaki riyakârı sahtekârı mutlaka teşhis eder ki burada mevkiinde diğerleri hıyanet mevkiinde oldukları için her zaman teşhis eder tanır” diyor Allah. Ayet-i kerimede “Yusuf onları tanıdı. Onlar Yusuf'u tanıyamadı” demesindeki murad budur.

Dr. 'nin Yusuf Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Şimdi biz bu tanıma keyfiyeti üzerinde biraz durmak istiyoruz. Müminlik çok güzel bir makamdır ama çok zor bir makamdır. Müminin tanıma kabiliyetini Fahri Kâinat “Müminin ferasetinden korkun. Kerameti aşar” demiştir. Müminin feraseti, kerameti aşar. Bununla ne demek istiyor, Resulallah ? Bir mümin sizin içinizden geçen tüm konuların hepsini bilir. Sizin ne mal olduğunuzu bilir… Hakkında düşündüğünüzü de bilir. Eğer sabırla size muamele ediyorsa bilmediğinden aldandığından, anlamadığından değildir. Ya nedendir? -i seniyyeye riâyet ettiğindendir.

Efendimiz'in etrafında bilhassa Medine'de mümin halkaları içerisine karışan sık sık münafıklar vardı. Bunların en meşhuru biliyorsunuz 'dür. Efendimizin yanına gelip sohbetleri dinler görünüp, sohbetlerden sonraki ı kılar ondan sonra da gider İslâmiyet aleyhinde ne kadar dolap çevirmesi lazım gelirse çevirirdi. Hatta Efendimizin huzurunda oturur, Efendimizin bazı nasihatlerini dinlerken içinden birtakım hileler, hurdalar İslâmiyet'e nasıl yapabileceğini planlardı. O devirdeki ashap içerisinde yavaş yavaş perdesi açılanlar münafıkları seyrederlerdi. Tabii Efendimizden ses çıkmadığına göre onlar da susarlardı. Ses çıksa Efendimizden çıkması lazım. Bir gün sıra Ömer'in gönül perdesinin açılmasına geldi. Ömer'in gönül perdesi açılınca ayağa kalktı, kılıcını çekti…

Sohbet Başlıkları

  • 0:00 – hapisten çıktıktan sonra öykü nasıl devam ediyor?
  • 2:21 – Hz. Yusuf çok ince bir nüansla hesap istedi.
  • 8:45 – İçerisinde kötü hususlar bulunanların kavrama ve tanıma kabiliyetleri olmaz.
  • 9:43 – Bir müminin ve bir kafirin temel analizi
  • 10:39 – Müminin feraseti, kerameti aşar!
  • 12:20 – Gönül perdesi açılanlar münafıkları seyrederlerdi.
  • 13:54 – Cenaze namazında mümin olmayan “”İyidir”” denmez!
  • 16:13 – Gönül istisnasız herkesi tanır.
  • 17:50 – Ya Rabbi bilemezdim?
  • 19:34 – Gönül her şeyi en iyi bilen, en güzel yapandır!

Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=clkB_8SCm6Q