Birinci âyet, doğrudan doğruya “er-raḥmân” diye başlar. 'ın sıfatı demektir! Yüce Kitabımızda sıfatının başlı başına müstakil bir âyet olarak geçtiği tek yer, Kur'ân'ın 55. sûresi olan Sûre-i Rahmân'ın birinci âyetidir.

Dr. 'nin Rahman Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Ve doğrudan doğruya “Rahmân” diye başlamıştır. Niçin? Demek ki 'ın Rahmân sıfatı başlı başına bir âyettir.

Rahman Suresi Kur'ân'ın gelini'dir.

Rahmân Sûresi “Arûsü'l-Kur'an” (Kur'ân'ın gelini) diye tanımlanır. Şüphesiz ki Fahr-i Kâinat 'den gelmiş. Râvîsi 'dir, derler. Bazı hadis kitaplarında var, bazılarında yoktur. Nasıl Yâsîn Sûresi'ne “Kur'ân'ın kalbi” denirse Rahmân Sûresi için de “Kur'ân'ın gelini” denir!

Sûre-i Rahmân'ın gelin oluşunun esas temellerinden bir tanesi de hilkatin (ın) nasıl olduğunu, insanların nereden gelip nereye gideceğini anlatan bir sûre olmasıdır. Aklımızın erdiği, ermediği bütün bilmecelerini, cennetin özelliklerini, cennete nasıl gidildiğini Sûre-i Rahmân'da beraber göreceğiz.


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=kki6wlyUXrQ