ı yanına aldıktan sonra ne yapacaksın? Ruhuna bir mesaj göndereceksin. Çünkü tarafından temsil edildiği için gönlün, 'un rahat etmesi, huzura gelebilmesi için ruhun mutlaka gönlün yanına gelmesi lazım! Aksi takdirde bedenin içerisinde hapsolmuş ölüdür. Öldükten sonra sonra ruh dirilir. Beden kafesinden uçar ve ancak öyle dirilir.

Dr. 'nin Yusuf Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Takip et: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
Spotify, Apple Poscast, Amazon Music, Google Podcast, Pocketcasts


Binaenaleyh, şimdi imanı yanımıza aldığımızdan sonra yani (suredeki kıssası Bünyamin) olan ruhu yanımıza aldıktan sonra, birinci derecede gölün bir aşamasını yapmış oluyoruz. Ama ruha bir mesaj göndereceğiz. Onu diriltmek için, onun kör gözünü açıp beden iklimimizden ruhu uyandırmak zorundayız. Eğer ruhumuz uyanmazsa yazık olur bize. Hiçbir iş yapmamış oluruz bu dünyada. Ruhu nasıl uyandıracağız? Allah [zımnen] “Yusuf, Yakup'a ne yaptıysa siz de onu yapın” diyor, bize. “Ben sureyi onun için gönderdim” diyor.

Yakup'un nasıl gözünü açtı ve yanına getirdi? Şimdi burada dikkat ederseniz ruhlar bedende hapistir. Eğer gönülle aralarında cereyan geçmezse ölüdür. Ta ölene kadar, bedenden çıkana kadar ama dikkat ederseniz Yakup ölü değildir! “Yalnız gözü kördür, görememektedir”. O da gönlün hasretinden. Peki, bu nasıl iş? Ölü olan ruh, bir kâfirin bedenindeki ruhtur. Eğer kâfir değilse, Bünyamin'in yanındaysa o ruh ölü değildir. “Yalnız görmüyordur”.

Ben size misal vereyim: hani görüyor musunuz ruhunuzu? Şimdi ruh, ayet-i kerimenin emri ile… Ne diyor Allah? “Ben ruhumdan nefy ettim”. “Nefy etmek” üflemek, ışınlamak cereyan vermek demektir. Bugünkü Arapçada öyle kullanılıyor, nefy etmek. Şu hâlde, Allah ruhumdan nefy ettim derken neyi kast ediyor?

Sohbet Bölümleri

 • 0:00 – Ruhun mutlaka gönlün yanına gelmesi lazım!
 • 1:01 – Ruhu nasıl uyandıracağız?
 • 2:11 – Ruh nedir? Ruh günahkâr veya sevapkâr olmaz!
 • 3:08 – Nasıl ız? Ne laflar bulmuşuz!
 • 4:13 – İnsan bedenini bir gömlek geçin cinler gelir…
 • 5:44 – Rüyada iç spiker rolündedir ruhunuz.
 • 7:12 – Ruhunuza yakınlık sağlayabilirseniz…
 • 8:09 – Bütün mana, bilimlerinin temel esası…
 • 9:45 – değiştime sistemi: berzah!
 • 12:02 – Kabirde cevabı kim verecek?
 • 13:48 – İhtiyarlıkta halinizi düşünün!

Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=xTK6XfdFbCU