Kur'an bilgilerinin en önemli bahsini açmış olacağız: “İnne şanieke huvel ebter.1” dediğimiz zaman, bilmeden okuduğumuz yahut da bilsek de… Manasını bilerek okusak bile aslında, o ayet-i kerimeye uygunlukta büyük yanlışlıklarda olabiliriz.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Kevser Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et
Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği mesajda “ebterlik2 ve şenaat[3]3 meselesini bilmemiz lazım. “Sana şenaati olan ebterdir!” dediğine göre Cenab-ı Hak…

Acaba “şenaat” nedir?

Kabaca Türkçe karşılığı ile “kötülüğü olan” demektir. Sana kötülüğü olan “ebter'dir” de Türkçe karşılığı “güdük (devamı kesilmiş)” demektir. Onun için herhangi bir kimseye “Ha bunun nesli yok bu ebter'dir! Denmiş. Kesildi bitti nesli anlamında. Yoksa “ebter” kelimesi “nesilsiz” demek değil! “Güdük” demek “sonu” yok! Burada bu iş bitti, demektir.

Demek ki Cenab-ı Hak herhangi bir hadiseyi herhangi bir şahsı bize tanıtırken [zımnen] diyor ki “Eğer, bu şahsın veya bu fikrin veya bu kimselerin hatta bu milletlerin eğer Fahri Kâinat Efendimize karşı bir şenaati varsa bunlar ebterdir” diyor. Efendimize karşı bir kötülüğü olanın sonu yoktur! yasasına göre maddi – manevi cereyanı kesilmiştir.

Cehenneme zümera

Ne demek maddi – manevi cereyanı kesilmiş? Fikirse üremeyecek! ise sonu yok. Ne maddesinin sonu var ne manasının sonu var! Geberip, cehenneme zümera4 olacak demektir. Şu hâlde ayet-i kerimenin bize verdiği mesajda üzerinde duracağımız nokta nedir?

Efendimize karşı şenaatten mümkün olduğu kadar uzaklaşmaktır.


Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=X_7HwUybN4U


Dipnot:

  1. Kevser Suresi 108/3 – https://acikkuran.com/108/3 ↩︎
  2. Kendisinden sonra zürriyeti kalmayan – http://lugatim.com/s/EBTER ↩︎
  3. Kötülük, fenâlık, alçaklık – http://lugatim.com/s/%C5%9EEN%C3%82AT ↩︎
  4. Cehenneme sevk edilenler. “Vesikallezine keferu ila cehenneme zumera…”, Zümer Suresi 39/71 – https://acikkuran.com/39/71 ↩︎