Sûre-i İhlâs'ın imanda temel emri “vallahü ehad.” “Kul: De ki,” “vallahü ehad: kesinlikle ehaddır”. O'nun dışında ne kudret vardır ne de düşünülecek bir şey vardır. Bunu kafanıza yerleştirdiniz mi Allah'a böyle iman ettiğimiz takdirde her attığımız adımda, her aldığımız nefeste mutlaka Cenab-ı Hakkın varlığının dışında hiçbir şey yoktur, diyeceğiz. Buna iman etmedikçe bir imanını tamamlamış olmaz.

Dr. Haluk Nurbaki'nin İhlas Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Mutlaka Allah varlığı vardır

Şimdi bunu bildikten sonra önemli bir noktaya değineceğim. Bugün yeryüzünde, bilhassa çevresinde; , astrofizikle oldukça meşgul olmuş, dolayısıyla hakikaten kıymetli olan bu bilim dallarının müntesipleri arasında bazı tereddütler olmuştur. Mutlaka Allah varlığı vardır, diyor. Bir kere kesinlikle inanınız ki: bir tek astrofizik âlimi, bir tek fizik âlimi (unutmayın, “fizik bilen” demiyorum: Fizik âlimi, Astrofizik âlimi) yoktur ki: Allah'ı inkâr etsin.  • Mümkün değil! Bitti bu iş! Meşhur teorik fizikçi Profesör Paul Davis diyor ki: fizik okuduğu halde, bugünkü fiziği bildiği halde, Allah'ın varlığında tereddüde düşen insan matematiği ve fiziği inkâr ediyor demektir, diyor.

Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=fEMQG2z5AhE