Eğer hiç vesvese yapmasaydı… 'ta istiyorsa alın götürün çocuğu” deseydi hiçbir şey yapmadan o çocuklar akşam üzeri Yusuf'la beraber eve döneceklerdi. Bu takdir-i ilahinin ve tasavvufun en ince hikmetlerinden birisidir.

Dr. 'nin Yusuf Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Takip et: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
Spotify, Apple Poscast, Amazon Music, Google Podcast, Pocketcasts


Akşamüzeri tekrar eve döneceklerdi. Ve Yusuf'un Mısır'daki kaderi başka bir sebeple zuhur edecekti. Mısır'dan geçen bir kervan 'u kaçırıp öyle cereyan edecekti. Kardeşleri de olaydan mesul olmayacaktı. “Siz bunu kurda yedirirsiniz” dediği için Cenabıhak dedi ki “Çok ayıp ettin Yakup.” (Kesit)


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=V_19hBzOZOM