ı çok iyi tanıdıktan sonra hiçbir ciddi astronomi, astrofizik âlimi UFO veya UFO‘ya benzer bir şeyi tasavvur edemez. Çünkü bize en yakın iki bin ışık yılındaki yıldızı iyi biliyoruz. Ama ondan daha yakın olan yıldızlarda atmosfer olmadığını, herhangi bir canlının yaşayamayacağını biliyoruz.


Nurbaki'yi Takip et


Kaldı ki, herhangi bir şekilde gözümüzden kaçmış, yakın bir yerde… Velev ki bu yakın yer de mesafesi bakımından (yani maddenin tahammül edeceği sürat araçlarının yapılması bakımından) en aşağı üç beş milyon senede gelebilecek bir mesafe olabilir.

Böyle bir mesafeden herhangi bir aracın gönderilebilmesi, süratin aşılarak başarılması mümkün değildir.Dünya'ya UFO gelebilir mi?

Yani bazıları “Efendim, evet bu kadar mesafe var ama siz bugün elli bin kilometre hızla seyreden araçları ancak yapabiliyorsunuz. Binaenaleyh, saatte iki yüz milyon yahut da iki milyon kilometre hız yapan bir aracı tasavvur edemiyorsunuz… Eğer onları tasavvur etseniz, herhangi bir yıldızdan elli senede UFO gelebileceğini düşünürdünüz.” demek istiyorlar.

UFO gelebilir mi

Hâlbuki buradaki incelik şu: maddesel moleküllerden kurulu metalik veya ametalik… Yani plastik veya metalik cihazların molekülleri arasında bir bağlantı var. Moleküller arasındaki bu bağlantının bir dayanıklılık kapasitesi var ki, bu kapasite doğrudan doğruya molekülün özündeki yapıya aittir.

Yani, yeniden molekül yapmanız lazım ki, böyle bir âlet yapasınız…

Bir araç, elli bin kilometreyi, bilemediniz seksen bin kilometreyi aşan hıza kavuştuğu bütün molekülleri dağılır.

Binaenaleyh böyle bir maddesel araç yapmak mümkün değildir. Ama dense ki, Işınlardan kurulu bir araç düşünemiyoruz” olabilir deriz.


Kaynak: Dr. Haluk Nurbaki, Kutsal Mücadelem