Cenabıhakk'ın takdirinin, emr âleminden sana gelen mesajın ne olduğunu bilmediğine göre “Senin vazifen çalışmaktır” diyor. Niçin çalışmaktır diyor? İslâmiyet'in en büyük inceliklerinden birisi budur!

İslâmiyet'in cemiyeti meskenete götürdüğünü, tembelliğe, uyuşukluğa götürdüğünü söyleyenler utansın. Tabi hepsinin ar ı çatladığı için utanmazlar. Pişkinlik, haysiyetsizlikte hayâları yoktur.

Dr. 'nin Yusuf Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Çünkü İslâmiyet'in uyuşukluğa götürmesi mümkün değil! İslâmiyet'in temel beş hükmünden birisi nedir, Zekât! Birisi de 'dır. Hac ve zekât ibadetlerini yapabilmeniz için “ zorundasınız”. olmak için de çalışmak zorundasınız! İslâmiyet nasıl tembellik dini olur? Nasıl meskenet dini olur? Nasıl uyuşukluk dini olur? ına zekât ver (başkalarına para yardımında bulun) diyen bir , insanlarına (herkes mirasyedi olmadığına göre) otomatikman çalışma ve para kazanma emriyle süslüyordur.


Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=cRt6DAEzOEw