Rahmân Sûresi'ne dönelim: “er-raḥmân ‛alleme'l-ḳur'ân ḫalaḳa'l-insân.” Evvela her şeyi yarattım, Kur'ân'ı öğrettim, sonra da insanı yarattım, dedi. Niye yaratmış acaba? “allemehu'l-beyân” (Rahmân, 4). Bana muhatap olsun ve desin diye yarattım, diyor. ın yaratılmasının sebebi “” demesi içindir. Bunu demedikten sonra fasa fisodur! Ha sümüklü böcektir, ha kertenkeledir…


Takip et: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
Spotify, Apple Poscast, Amazon Music, Google Podcast, Pocketcasts


Onlar daha azizdir, çünkü suçsuzdur; Allah ne söylemişse onu yapıyorlar.

ı Allah demesi için yarattım, diyor Cenâb-ı Hakk, “allemehu'l-beyân” o demektir. Beyan etsin diye, bana beyan etsin diye. Bana bir şey söylesin diye. Ne söylesin?

Masal mı anlatacak, türkü mü söyleyecek? Allah! Yâ Rabbi… Rabb'imsin!

Evvela İhlâs sırrı içerisinde; Ahad'sın, Samed'sin, lem yelid ve lem yûled'sin ve-lem yekun lehû kufuven ahad'sın. Bunu söyledik. Ondan sonra Âyetü'l-Kürsî sırrı içerisinde “Allâhu lâ ilâhe illâ huve'l-ḥayyu'l-ḳayyûm, lâ te'ḫuẕuhû sinetûn ve-lâ nevm.”

Yani sen ne yorulursun ne inkıtâa uğrar, zaafa uğrarsın [Ona halk diliyle ne uyursun gibi tercüme ediyoruz].

Bütün harekâtın özü sensin. Bütün sistemlerin özündeki hikmet de sensin; ben senden başkasına kulluk etmem!

Dönüyoruz Fâtiha'ya; bütün bu motiflerden sonra, bu kadar eğitimden sonra ne için bunlar? Fâtiha'da söylediğimiz lafı adam gibi söyleyelim diye! Çünkü Fâtiha'da “iyyâke na‛büdü ve-iyyâke nesta‛în”i (Fâtiha, 5) bir defa adam gibi söylediniz mi her iş biter!


Alıntı: Rabbini Nasıl Bilirsin?