Bakınız hep Allah'ın hikmeti olduğu için her işi ona göre yansıtıyoruz. Peki, Yusuf sekiz yaşında eve alındı. Güzel yıkanıldı, ipek elbiseler giyildi. Evin içinde ceylan gibi dolaşıyor ve çocuğa mahsus işleri de getir – götür, belki bir tarafa giderken refakat etmek gibi olaylar da var…

Dr. Haluk Nurbaki'nin Yusuf Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Nurbaki'yi Takip et


Yusuf'u ne niyetle almışlardı? Evlat edineceklerdi ama günler geçiyor, evlat edinilmek için alınan çocuk… Bir gün evvelden Züleyha'nın isyanları… Kıftir'de de Züleyha'da da 'un evlat edinilmesine dair bir duygu doğmuyor. Ne kadar doğmuyor? Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene doğmuyor, böyle bir duygu. Hani evlat edinecektin, edinsene?
Gösterim: https://www.youtube.com/watch?v=K3Mg_sQHcH4