Kuran’ın Matematik Sırları

Yüce kitabımızın harf-i mukattaa dediğimiz tek harf şifreleri, 29 sûrede vardır. Bu harf şifrelerinin de kompüter nizamı içinde düzenlenmiş olduğu ve âyetlerin anahtarı niteliği taşıdığı pek çok bilim adamı tarafından açıklanmıştır. İşte! Bu kitabımızda, Kur’an-ı Kerîm’de mevcut iki matematik sırdan bazı açıklamalar yapmak için Müddessir ve Fussilet Sûreleri’nin yorumunu yapacağız.


Online Satış Platformu


  • Sayfa Sayısı: 136
  • En/Boy: 13,5 x 19,5 (cm)
  • Kağıt: 2. Hamur

Açıklama

Dr. Haluk Nurbaki

Dr. Haluk Nurbaki

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de büyük matematik mûcizeler olduğunu biliyoruz. İslâmiyet’i kabul etmemiş ilim adamları bile bu gerçeği kabul etmektedir.

Yüce kitabımızın harf-i mukattaa dediğimiz tek harf şifreleri, 29 sûrede vardır. Bu harf şifrelerinin de kompüter nizamı içinde düzenlenmiş olduğu ve âyetlerin anahtarı niteliği taşıdığı pek çok bilim adamı tarafından açıklanmıştır.

İşte bu kitabımızda, Kur’an-ı Kerîm’de mevcut iki matematik sırdan bazı açıklamalar yapmak için Müddessir ve Fussilet Sûreleri’nin yorumunu yapacağız.

Zaten, yayın programımızda bu sûrelerin yorumu vardı. Kur’an’ın farklı cüzlerinde olan bu iki sûreyi birlikte yorumlamamızın nedeni, yüce kitabımızdaki benzer hikmetleri birlikte sunmaktır.Her iki sûre de inzal sırası açısından birbirine yakın sûrelerdir. Daha doğrusu ilk inzal olan âyetleri kapsayan sûrelerdir.

Hepimizin hayranlıkla tanıdığımız «Hâ – mîm»’li sûrelerden ikincisi olan Fussilet Sûresi’nde ayrıca pek çok ilmî hikmetleri yorumlamaya çalışacağız.

Dualarınıza muhtacım. Gönülden beklentileriniz bana himmet oluyor. Allah hepinizden râzı olsun.

Kuran’ın Matematik Sırları içeriği;

  • Müddesir Suresi

Bu sûrenin inzal şekli ve sırası Kur’an mûcizeleri açısından fevkalâde önemlidir.

İlk gelen sûreler, daha doğrusu âyetler genel olarak kısa bölümler hâlinde idi. Meselâ ilk gelen âyet topluluğu; Sûre-i Alâk’ın baştaki ilk beş âyetidir. Bundan sonra Sûre-i Müzemmil’in başından beş veya altı âyet inzal oldu.

Bundan sonraki inzal sırasını çok kesin bilmiyoruz. Ancak Fussilet Sûresi’nin başından bazı âyetler, Sûre-i Tekvîr’in ilk 15 âyeti ve Sûre-i Müddessir’in ilk gelen âyetlerden olduğu bilinmektedir. Bazı kayıtlara göre Sûre-i Müddessir’in ilk dokuz âyeti önce inzal oldu. Sûrenin açıklamasında göreceğimiz gibi, hemen ardından 10-30’ncu âyetler inzal oldu.

Fahr-i Kâinat Efendimiz, bu ilk inzal olan âyetleri Mekke’de her fırsatta Arap topluluklarına okudu. Ancak, Araplar’ın hemen hepsi inanç ve düşüncelerini açıklayamazdı. Bütün toplum, zengin baskı gruplarının uydusu gibi idi. Eşraf ya da mütegallibe dediğimiz bu sömürücü grubun düşünceleri hangi istikamette ise, halk o yana dönerdi. Bu çarpık toplum yapısı nedeniyle İslâmiyet’in yayılması tam 12 yıl engellendi, gecikti. Sayıları 150’yi geçmeyen mü’minlere 12 yıl akıl almaz ezalar, zulümler yapıldı.

İşte Sûre-i Müddessir, bu çarpık toplum yapısını, onu yıkmak isteyen Kur’an mûcizelerine rağmen, bu zâlim sınıfın nasıl gururları yüzünden direndiklerinin hikâyesini anlatır. Şüphesiz sûrenin verdiği mesajların hükmü asırlar boyu geçerlidir.

  • Fussilet Suresi

Fussılet Sûresi, Hâ-Mîm‘li sûrelerin ikincisidir. Bilindiği gibi, Kur’an’da birbirini izleyen 7 Hâ-Mîm sûresi vardır. Bu sûreler Fâtiha’nın 7 âyetini tek tek yorumlayan sûrelerdir. Bu sûre Fatiha’nın ikinci âyeti olan «Errahmanirrahim» âyetini açıklamaktadır. Bütün bu hikmetleri kavrayabilmek için, Fâtiha’da gizli 7 sayısının sırrını özet olarak vermek istiyorum:

Fâtiha’nın «Besmele» ile birlikte inzal olması, bazı ilim adamlarımızı «Besmele»yi Fâtiha’nın birinci âyeti saymak görüşüne sevk etmiştir; yanlıştır. Zira bu yakıştırma, «Besmele»nin Fâtiha ile birlikte inzal olmasından doğmaktadır. Besmele her sûrenin başında ayrı bir âyet niteliğindedir. Nitekim, namazda, imam Fâtiha’yı okurken besmeleyi sesli okumaz. İmamı Âzam ve İmâmı Mâturidi’nin bu konuda tavrı kesindir: Besmele Fâtiha’nın birinci âyeti değildir.

Close
error: Site içeriği telif hakları kapsamındadır!