Peygamber Çizgisinde Yaşamak

Ahlak-ı Muhammediyi telakki ederken Kur’ân’dan hayatımıza ne geçirebiliriz, bunu anlamaya çalışacağız. Cürmümüzce, nefsimizin hainliğinden kaçtıkça, o büyük esintiden; o Allah’ı mutlu eden evrenin en müthiş hadisesinden, Ahlâk-ı Muhammedîden neler kapabiliriz; gönlümüze, hayatımıza neler sindirebiliriz, bunu anlamaya çalışacağız.


Online Satış Platformları


 

Açıklama

Cenab-ı Hak, Efendimizi (a.s.m.) tanımlarken, “Ve inneke leala huluki’n-azim” (Sen müthiş güzellikte, en yüce bir ahlak üzeresin Habibim) diye tanımlamıştır. Demek ki, Ahlâk-ı Muhammedi, Allah’ın zevkle seyrettiği bir tablodur.

Ahlâk-ı Muhammedî, Kur’ân’ın hayata geçirilmesidir. Kur’ân, evrenin her noktasına, her hücresine, her atom çekirdeğine sinmiş bir gerçektir. Bunun insan hayatına geçirilmesi oldukça güç bir hadisedir. Bütün evreni direksiyonunda tutan o muhteşem sırrın, insan hayatına geçirilmesi elbette ki çok zor bir şeydir. Yani siz galaksileri yöneten yasaları insan hayatına nasıl geçireceksiniz?

İşte Kur’ân’ın insan hayatına geçmesi anlamına gelen Ahlâk-ı Muhammedîyi, ancak Efendimiz (a.s.m.) yaşamıştır. Yani Kur’ân’ı tümüyle, Allah’ın istediği tarzda uygulayabilen tek varlık kesinlikle Fahr-i Kâinat Efendimizdir. Bütün insanlara düşen vazife ise, bunu taklit, buna benzemeye çalışmak, hiç değilse noktasından yakalayabilmektir.

İşte biz, Ahlâk-ı Muhammedîyi telakki ederken Kur’ân’dan hayatımıza ne geçirebiliriz, bunu anlamaya çalışacağız. Cürmümüzce, nefsimizin hainliğinden kaçtıkça, o büyük esintiden; o Allah’ı mutlu eden evrenin en müthiş hadisesinden, Ahlâk-ı Muhammedîden neler kapabiliriz; gönlümüze, hayatımıza neler sindirebiliriz, bunu anlamaya çalışacağız.

Peygamber Çizgisinde Yaşamak – İçindekiler

 1. AHLÂK-I MUHAMMEDÎNİN GÜZELLİKLERİ
  1. Müthiş Güzellikte Bir Ahlak
  2. Ahlak-ı Muhammediyi Taklit Reçetesi
  3. Ahlâk-ı Muhammedînin Temel İlkeleri
  4. Sünnetlere Riayetin Anlamı
 2. AHLÂK-I MUHAMMEDÎ VE NAMAZ
  1. Namazın Ahlâk-ı Muhammedîyle Özdeşleşme Sırrı
  2. Abdestin Motifleri ve Ahlâk-ı Muhammedi
  3. Ezan-ı Muhammedî’deki Muhteşem Sır
  4. Efendimize Benzemenin Tarzı: Namaz
  5. Namazın Maddi Nimetleri
  6. Namazın Temel Motifleri
  7. Efendimizin Namazı ve Hakiki Namaz
  8. Namazda Fatiha’nın Canlanması
  9. Namazın Ahlak-ı Muhammedîyle İrtibatı
  10. Miraç Namazı
  11. Ahlâk-ı Muhammedîde Cenaze Namazı
  12. Cuma Namazının Eşsiz Hikmetleri
  13. Cemaatle Namazın Üstünlüğü
 3. AHLÂK-I MUHAMMEDÎ VE İNFÂK
  1. Ahlâk-ı Muhammedî Çizgisinde İnfak
  2. İnfak ve Yardımlaşma
  3. İnfak ve Zekât
  4. Asr-ı Saadetteki İnfak Tarzı
  5. Efendimizin İnfak Ahlâkı
  6. İnfak – Kader İlişkisi
  7. İnfak Kabiliyetini Arttıracak Çareler
  8. Efendimizin Görmek İstediği İnfak Tarzı
 4. AHLÂK-I MUHAMMEDÎNİN SIRLARI
  1. Ahlak-ı Muhammedî’nin Muhteşem Yorumu ve Mahviyet
  2. İnsanlık Sevgisi
  3. İmanlı Nesil Müjdesi
  4. İlmin Ahlâk-ı Muhammedî Üzerindeki Yerleşim Sırrı
  5. Savaşmak da Bir Ahlak-ı Muhammedî Unsurudur
  6. İnsani Meziyetler: Feraset, Vera ve Takva
  7. Kadere Rıza ve Vicdan
  8. Nefsi Sıfırlama Sanatı
  9. Efendimizin Gönlündeki Sırlar
  10. Asr-ı Saadetten Hassas Sırlar
  11. Kalb-i Muhammedînin Sırrı


Close
error: Site içeriği telif hakları kapsamındadır!