Dergi Yazıları, Podcast

Alâk Sırrı

“Alak” kelimesi etimolojik yapısı itibariyle iki manaya gelmektedir.