Cami Vaazları

Hiçbir zalime boyun eğme! (7)

Gerçeği yanlışlara hiçbir zaman tercih etmeyeceğiz… Hiçbir zalime boyun eğmemektir, ondan sonra hiçbir kâfire riyâ göstermemektir.