Yazı Alıntıları, Podcast

Elmadaki sır

Elmanın, kökleri vasıtasıyla topraktan aldığı demir iyonunu indirgeyerek 2 değerli demir haline getirmesi, başlı başına bir mucizedir.