Yazı Alıntıları, Podcast

Gönül orucu nedir?

Gönül orucu ne zaman tahakkuk eder? ... Bu yakınlık yavaş yavaş Ramazan’ın rahmetiyle birleştiği takdirde, o zaman gönül orucu tahakkuk eder.