Yeni kitap: "Resulullah'ı Nasıl Bilirsin?"

Konu

Gönül

Cami Vaazları

Ben nasıl kurtulacağım Hocam? (49)

Allah Sure-i Yusuf’u okuyana [zımnen] diyor ki; “Ey insanoğlu! Sen şimdiye kadar insanı maddeden ibaret saydın. Gömleği önden yırtıldı, arkadan yırtıldı. Hapse girdi. Şarapçı geldi, şarapçı gitti. Kıtlık oldu. Mısır Sultanı buldu… Bunların hepsi insanın hayatındaki maddesel öyküdür. Bir yere…

Cami Vaazları

Ruh nedir? (47)

İmanı yanına aldıktan sonra ne yapacaksın? Ruhuna bir mesaj göndereceksin. Çünkü ruh Hz. Yakup tarafından temsil edildiği için gönlün, Hz. Yusuf’un rahat etmesi, huzura gelebilmesi için ruhun mutlaka gönlün yanına gelmesi lazım! Aksi takdirde bedenin içerisinde hapsolmuş ölüdür. Öldükten sonra…

Cami Vaazları

Hz. Yusuf’un gömleğinden murad nedir? (44)

Cenabıhak ruhun sılada olması dolayısıyla, her zaman duyduğu bu hasretin nasıl meydana gelip de nasıl kurtulabileceğini bize anlatmak için Sure-i Yusuf’un bu sondan bir evvelki sahifesinde bize üç tane şifre veriyor. Bu şifrelerden birisi en belirgini Hz. Yusuf’un gömleğidir ve…

Cami Vaazları

Eğer hayırlı bir zenginlik istiyorsanız… (39)

Hz. Yusuf’un, Mısır Sultanına “Senin müşavirin olmayı istemiyorum. Sen beni Maliye Nazırı yap. Ben bu ülkeyi çok iyi yönetirim” cümlesi fevkalade önemlidir. “Gönülle değil akılla gidin. Duygularınıza değil akılınıza ehemmiyet verin” denen batı kültürünün Hz. Yusuf’u bilmeyişindendir. Allah [zımnen] “Sizin…

Cami Vaazları

Müminin feraseti, kerameti aşar! (38)

Mümin katiyen aldanmaz! Mümin karşısındaki riyakârı sahtekârı mutlaka teşhis eder ki “Hz. Yusuf burada gönül mevkiinde diğerleri hıyanet mevkiinde oldukları için her zaman teşhis eder tanır” diyor Allah. Ayet-i kerimede “Yusuf onları tanıdı. Onlar Yusuf’u tanıyamadı” demesindeki murad budur. Şimdi…

Cami Vaazları

Akıl her zaman doğru yolu gösteremez! (37)

Dünyayı yürütmekte zorluk çekeriz… O halde akılla gönül arasında bir denge sağlayalım. Nasıl sağlayalım? Gönül ışık tutsun, akıl yürüsün. Bugünün psikolojisi, sosyolojisi… On yıllık raporu bu. Duygular ışık tutsun, akıl yürüsün! Ayet-i kerime de aynı söylüyor bakınız Sure-i Yusuf’ta… “Yusuf…

Cami Vaazları

Efendimiz (27)

Kendinizi çok iyi hazırlayınız. Siz Fahr-i Kâinat Efendimiz’in bulunduğu bir düzlemde varsınız. Sizin düzleminizde Fahr-i Kâinat Efendimiz var.

Cami Vaazları

Züleyha “Kendimi hata işlemiş zannettim!” (31)

Züleyha’nın marifeti hatayı gönlüne atmaktır, özellikle. Nefis bir hata işlediği zaman “Ne yapayım dayanamadım, gönlüm çekti” derse, inanmayınız diyor. Gönül çekmez! Çünkü gönül meşruiyetten yanadır. Nefsin meşruiyetini, nefsin meşru olabilmesini gönül ister ama nefs olmaz. Bu bakımdan, meşruiyetten saptığınız zaman…

Close
error: Site içeriği telif hakları kapsamındadır!