Cami Vaazları

İşin aslını öğrenmemişiz. (24)

Efendimiz’i çok iyi tanımamız lazım gelir. Efendimiz’e aklımız erdiğince çok iyi yaklaşım göstermemiz lazım gelir. Ancak işin gerçeğini, yani aslını öğrenmemişiz.