Cami Vaazları

Ve berekâtühü! (4)

İki hükmün anlaşılabilmesi için bir "Kevser" bir de "Ebter" kelimesinin çok iyi anlaşılması lazım.