Yeni kitap: "Resulullah'ı Nasıl Bilirsin?"

Konu

Hz. Yusuf

Cami Vaazları

Eğer hayırlı bir zenginlik istiyorsanız… (39)

Hz. Yusuf’un, Mısır Sultanına “Senin müşavirin olmayı istemiyorum. Sen beni Maliye Nazırı yap. Ben bu ülkeyi çok iyi yönetirim” cümlesi fevkalade önemlidir. “Gönülle değil akılla gidin. Duygularınıza değil akılınıza ehemmiyet verin” denen batı kültürünün Hz. Yusuf’u bilmeyişindendir. Allah [zımnen] “Sizin…

Cami Vaazları

Müminin feraseti, kerameti aşar! (38)

Mümin katiyen aldanmaz! Mümin karşısındaki riyakârı sahtekârı mutlaka teşhis eder ki “Hz. Yusuf burada gönül mevkiinde diğerleri hıyanet mevkiinde oldukları için her zaman teşhis eder tanır” diyor Allah. Ayet-i kerimede “Yusuf onları tanıdı. Onlar Yusuf’u tanıyamadı” demesindeki murad budur. Şimdi…

Cami Vaazları

Akıl her zaman doğru yolu gösteremez! (37)

Dünyayı yürütmekte zorluk çekeriz… O halde akılla gönül arasında bir denge sağlayalım. Nasıl sağlayalım? Gönül ışık tutsun, akıl yürüsün. Bugünün psikolojisi, sosyolojisi… On yıllık raporu bu. Duygular ışık tutsun, akıl yürüsün! Ayet-i kerime de aynı söylüyor bakınız Sure-i Yusuf’ta… “Yusuf…

Cami Vaazları

Sure-i Yusuf’un asıl amacı… (35)

Şimdi yine rüyanın yorumundaki önemli bir yere geliyorum. Dikkat ederseniz Hz. Yusuf’un yorduğu rüyada daha evvelki derslerimizde bildirdiğimiz gibi ruhça lisanla ifade edilen hikmetlerden birtakım kombinezonlar buldu. Kıtlığı buldu, bolluğu buldu. Bir de bereketi buldu. Bereketi yedi buğday yeşil başak…

Cami Vaazları

Rüya yorumlarken düşünmek (32)

Rüyanın yorumu demek, ruhun dili demektir… Şimdi burada enteresan bir söz var, ayeti kerimede… Hz. Yusuf diyor ki; “Göz açıp yumana kadar sizin rüyanızı yorumlarım.” Burada bir incelik var, bu kelimeye lüzum yok ki? Onlar rüya gördüler, Hz. Yusuf’a gelip…

Cami Vaazları

Züleyha “Kendimi hata işlemiş zannettim!” (31)

Züleyha’nın marifeti hatayı gönlüne atmaktır, özellikle. Nefis bir hata işlediği zaman “Ne yapayım dayanamadım, gönlüm çekti” derse, inanmayınız diyor. Gönül çekmez! Çünkü gönül meşruiyetten yanadır. Nefsin meşruiyetini, nefsin meşru olabilmesini gönül ister ama nefs olmaz. Bu bakımdan, meşruiyetten saptığınız zaman…

Close
error: Site içeriği telif hakları kapsamındadır!