Konferansları

Modern İlim ve Allah İnancı

Pek çok insan soyut bir Allah inancından ziyade, evrendeki birtakım olayların dengelerinin yaratılma üzerinde etkili olduğunu düşündüler...