Derleme Yazılar, Podcast

İslam ekonomisi işçiden yana!

İşçiden yana bir anlaşma yapılmasını Yüce Peygamberimiz on dört asır önce ortaya koymuştur. Gerek insan hakları gerek insan eşitliği bakımından bu ilkeler çağımızı çok aşar.