Dergi Yazıları, Podcast

Çağımıza mesaj: “Duha Suresi”

“Duha Suresi” çağımızda büyük bir mucize sırrı taşıyan bir Kuran mesajıdır. Bu sure Efendimizin üzüntülü bir devrinden sonra inzal olmuştur ve yalnız O'na hitap etmektedir.