Televizyon Programları, Podcast

Gönül nedir?

Yüce kitabımızda önemle üzerine basa basa insanların inançlı ve inançsız olanlarını ayırırken bunu kalp (gönül) açısından değerlendirir.