Kanser Bilmecesi ve Çözümü

Kanserin çok eski yıllardan beri bilinmesine kar­şın; çağımızda arttığı kesindir. Bu artışı izah ede­bilmek; Bir anlamda kanser gerçeğine yaklaşabil­mektir. Nitekim kanser konusunda çeşitli araştır­malar hep bu yönde geliştirilmektedir. Kanserin, çağımızda özellikle sanayi evrimini tamamlayan ül­kelerde daha çok görülmesi; onun bir yerde yaşam biçimiyle yakından ilgili olduğunu göstermektedir.


Online Satış Platformları

Açıklama

Kanser üzerinde en çok konuşulan, fakat en az bilinen bir konudur. Zaten üzerinde bir çok yanlış­lıklar yapılması, birbiriyle çelişen görüşler ileri sü­rülmesi onun bilinmezliğinden gelen tabii bir so­nuçtur.

Kanserin çok eski yıllardan beri bilinmesine kar­şın; çağımızda arttığı kesindir. Bu artışı izah ede­bilmek; Bir anlamda kanser gerçeğine yaklaşabil­mektir. Nitekim kanser konusunda çeşitli araştır­malar hep bu yönde geliştirilmektedir. Kanserin, çağımızda özellikle sanayi evrimini tamamlayan ül­kelerde daha çok görülmesi; onun bir yerde yaşam biçimiyle yakından ilgili olduğunu göstermektedir.

Bazı çevrelerde yanlış bir kam vardır: «Kanser eskidende çoktu. Teşhis metodları yetersiz olduğu için bilinmiyordu» şeklinde özetlenebilen bu görüş; bilimin son 20 yılda yaptığı araştırmalarla bağdaş­mamaktadır.

Çok gelişmiş ülkelerde 40 yıldır yapılan araş­tırmalar göstermektedir ki: Sanayileşme, kentleş­me ilerledikçe kanserde hızla tırmanmaktadır. Ku­zey Hindistan kavimlerinden Hunza insanlarında hiç kanser görülmemesine karşın; en gelişmiş ül­kelerde (başta Amerika olmak üzere zengin ülke­lerde) kanser binde üçe kadar yaklaşan oranlara varmıştır. Ayrıca sanayideki dev gelişmesini 1940’larda yapan Amerika’da; kanser patlaması 1945’de. Bu gelişmeye 1955’de yapan İtalya’da kanser pat­laması 1960 da görülmüşdür.

Bu demek değildir ki: kırsal bölgede ya da ilkel ya­şam içinde olan yörelerde kanser görülmez. Nite­kim Afrikada da kendisine has kanser türleri ol­dukça yoğun biçimde görülebilmektedir.İşte bilinmezliğin bir görünümü de budur. Kan­ser bir yandan gelişmeye bağlı bir şekilde artıyor manzarasında iken; hiç ilgisi olmayan bölgelerde de görülüvermektedir.

Ancak gözden kaçmayan bir gerçek vardır ki: kanser vücudun savunma gücü ve ruhsal davranışlariyle yakından ilgilidir. Makineleşen insan, 1940’larda keşfedilen antibiotiklerin geliştirdiği nesiller hayat direncini geçen yüzyılın insanı kadar güçlü gösterememektedir. Belki biraz abartmalı gelecek ama: çeşitli mikroplar içinde hayat mücadelesi ve­ren insanlar; bağışıklık açısından daha güçlü ol­maktadır.

Kanser Bilmecesi ve Çözümü – İçindekiler

 1. ÇAĞIMIZ VE KANSER
  1. KANSER NEDİR?
  2. KANSER HÜCRESİ NASIL DOĞUYOR?
  3. KANSER HÜCRESİ VÜCUT TARAFINDAN NASIL ÖLDÜRÜLÜR?
  4. KANSER EYLİMİ NEDİR?
  5. KANSER BELİRTİLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
  6. KANSER TEDAVİSİ STRATEJİSİ
  7. TEDAVİ PLÂNININ HAZIRLANMASI YÖNTEM­LERİ
  8. TEDAVİDE ESAS OLACAK KİRİTERLER
  9. TEDAVİDEN ÖNCE YAPILMASI LÂZIM GELEN TEMEL MUAYENELER
  10. TEDAVİ PLÂNINA EKLENECEK BAZI ÖNEMLİ NOKTALAR
 2. BÖLÜM: 1 DERİ KANSERLERİNDE TEDAVİ SEÇİMİ
  1. CİLT KANSERLERİNDE BAZI ÖZEL SORUN­LAR
  2. MELONOMLAR
  3. DERİDE TÜMÖR BELİRTİSİ VEREN DİĞER KANSERLER
 3. BÖLÜM: 2 MEME KANSERLERİNDE TEDAVİ SEÇİMİ
 4. BÖLÜM: 3 LARYNX VE FARYNX TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇİMİ
  1. LARYNX KANSERLERİ
  2. NASO PHARYNX TÜMÖRLERİ
  3. OROPHAYNX TÜMÖRLER
  4. HYPOPHARYMX TÜMÖRLERİ
  5. FARANKS VE LARYNKS TÜMÖRLERİN­DE İMMÜNE TERAPİ
 5. BÖLÜM: 4 COLLUM KANSERLERİ
 6. BÖLÜM: 5 AKCİĞER KANSERLERİNDE TEDAVİ SEÇİMİ
 7. BÖLÜM: 6 SİNDİRİM SİSTEMİ TÜMÖRLERİ
  1. AĞIZ VE YÜZ TÜMÖRLERİ
  2. ÖZAFAGUS TÜMÖRLERİ:
  3. MİDE KANSERLERİ
  4. İNCE BARSAK TÜMÖRLERİ
  5. APPENDİCE TÜMÖRLERİ
  6. KOLON TÜMÖRLERİ
  7. REKTUM KANSERLERİ
  8. ANÜS KANSERLERİ
  9. PANKREAS TÜMORLARI
  10. KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ
  11. SAFRA YOLU TÜMÖRLERİ
 8. BÖLÜM: 7 LYNPH ATİK SİSTEM TÜMÖRLERİ
  1. HODGKİN
  2.  LYNPHOMALAR
  3. BURKİTT LYNPHOMALARI
  4. RETÍCULA SARKOM
 9. BÖLÜM: 8 ÜROGENİTAL SİSTEM TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇİMİ
  1. VULVA VAJİN KANSERLERİNDE TEDAVİ
  2. KOLLUM KANSERLERİ
  3. UTERÜS KANSERLERİ (korpus)
  4. PLESANTA TÜMÖRLERİ
  5. TUBA TÜMÖRLERİ
  6. ÖVER TÜMÖRLERİ
  7. PROSTAT KANSERLERİ
  8. TESTİS TÜBÖRLERİ
  9. PENİS TÜMÖRLERİ
  10. BÖBREK TÜMÖRLERİ
  11. ÜRETER TÜMÖRLERİ
  12. MESANE TÜMÖRLERİ
 10. BÖLÜM: 9 SALGI BEZİ TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇİMİ
  1. TÜKRÜK BEZLERİ
  2. THYROİD KANSERLERİNDE TEDAVİ
  3. PARATİROİD TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ
  4. SÜRRENAL TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ
  5. TİMUS TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ
 11. BÖLÜM: 10 SARKOMLARDA TEDEVÎ SEÇİMİ
  1. OSTEO SARKOMLAR
  2. KONDROSARKOM
  3. FİBROSARKOM
  4. LİPO SARKOM
  5. DERMOFİBROSARKOM
  6. RABDOMYOSARKOM
  7. SNOVİAL SARKOM
  8. ANJİOSARKOMLAR
  9. MALİGNE SHWANOMLER
 12. BÖLÜM: 11 BEYİN VE GÖZ TÜMÖRLERİ
 13. BÖLÜM: 12 ÇOCUK TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇİMİ
  1. HEPATOBLASTOMA
  2. NEFROBLASTOM (WİLMS TÜMÖRÜ)
  3. NEUROBLASTOM
  4. GANGLİONÖROM
  5. DİSEMBRİOMLAR
 14. BÖLÜM: 13 LÖSEMİLERDE TEDAVİ SEÇİMİ
  1. AKUT MYKLOİD LOSEMİ
  2. AKUT LENFOİT LÖSEMİ
  3. KRONİK MYELOİD LÖSEMİ
  4. KRONİK LENFOİD LÖSEMİ
  5. POLİSİTEMİA
  6. İDİOPATİK TROMBOSİTEMİA
  7. KEMİK İLİĞİ METAPLAZİSİ
  8. MAKROGNBULİNEMİA (WALDENSTRÖM)
  9. MULTİPL MYELOM
  10. HİSTİOCYTOSE
  11. PLAZMOSİTOMA
  12. EOSİNOFİLİK GRANULOM
 15. BÖLÜM: 14 KANSERDE AĞRI TEDAVİSİ
 16. TEDAVİ KOMPLİKASYONLARI


Close
error: Site içeriği telif hakları kapsamındadır!