Cami Vaazları

Sakal sünnet mi? (15)

Efendimiz’i şeklen taklit etmek de sünnettir ve çok sevaptır. Yani ben sakal aleyhtarı (karşıtı) filan değilim. Ama biz o hale gelmişiz ki saçımızı üç numara ile kestirip altına sakal bırakmışız.