Eğer bir şeyi beğenmişse o yeryüzünde mutlaka yaygınlaşmıştır. seyahati sevmiş, ümmetine tavsiye etmiş. Hepimiz bir köşede miskin miskin oturmuşuz ama dikkat ediniz, bütün dünyada seyahat bir büyük sektör olmuş. Bu sırf Efendimiz seyahati sevdiği içindir.

Dr. Haluk Nurbaki'nin Kevser Suresi Yorumu cami vaazları serisinden bir bölüm.


Takip et: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube
Spotify, Apple Poscast, Amazon Music, Google Podcast, Pocketcasts


Gavuru ( olmayan kimse), ı, aklı eren ermeyeni bu fırtınaya tutulmuş gibi giderler. Çünkü Cenâb-ı Hakk, Efendimiz'in sevdiği şeylerin hepsini kuvveden fiile çıkarır. Efendimiz, sporu sevmiş ama biz tabii unutmuşuz.

Eteğine burnunu silen insanları Müslüman sanmışız.

Her birimiz uyuşmuş, bir köşede oturmuşuz. Eteğine burnunu silen birtakım insanları Müslüman sanmışız. Halbuki Efendimiz her sohbetinde ashâbı ile konuşurken temel sohbetini yaptıktan sonra (pek çok kereler) ailevi sorular sorardı.

“Senin bir oğlun vardı, delikanlı ne yapıyor şimdi?” “İyi ya Resûlullah, duanız, himmetinizle.” Efendimiz: “Sen ona neler yaptırıyorsun? Yüzme biliyor mu senin oğlan?” Ashap: “Bilmiyor.” Efendimiz: “Cidde'ye gönder, yüzme öğrensin. Ok atmasını biliyor mu? Niye boş duruyorlar? At koşusu yapsınlar, yarış yapsınlar.”

sünnet mi? Peki, niye biz bunları yapmamışız?

Bu ne demek? Efendimiz kendisi bizzat uygulayarak; kendisi Hz. Âişe ile koşu yaparak, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Osman ile muhtelif defalar at koşusu yaparak sporu benimsemiş. Biz “Onlar değil.” diyoruz. Adam, İngiliz tıraşı altına Arap sakalı bırakmış, “Sünnet bu.” diyor. Şeklen de sünnet var ama şekille sünnet yapacaksan saçını da bırak, çünkü Efendimiz'in saçı uzundu. Çünkü senin taklit etmek isteğin şey Efendimiz'i taklit etmek değil, sana öğretilen şey. Bunu hiç unutmayınız.

Resûlullah'ı nasıl bilirsin? - Kur'an Hakikatleri 2

Efendimiz'i şeklen taklit etmek de sünnettir ve çok sevaptır. Yani ben sakal aleyhtarı (karşıtı) filan değilim. Ama biz o hale gelmişiz ki saçımızı üç numara ile kestirip altına sakal bırakmışız. Efendimiz nadiren tıraş da olurdu. Biliyorsunuz, hac sırasında az saç keser, bazen çok keserdi. Ama genelde uzundu. 'in saçı uzundu, 'nin saçı uzundu, Ammâr'ın saçı uzundu, niye biz bunları yapmamışız?

Birisi çıkmış, “El âlem ne der?” diyor. O sakal bırakmayana da kızma.


Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=2sfw4Ex4BMw